Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)Обучения на участниците в програма „Земята – източник на доходи“ (18 декември 2016)

Обучение на участниците по програмата– 18.12.2016 г.

На 18 декември 2016 г. се проведоха две специализирани обучения на участниците в програма „Земята – източник на доходи“.

Първото обучение имаше за цел да запознае участниците със съвременни начини за напояване и хранене прилагани в земеделието. Бяха представени иновативни технологии за капково напояване и микродъждуване, както и възможностите, които тези […]

Провеждане на практическо обучение за отглеждане на билки в с. Брестница, обл. Ловеч (16 април 2016)

Провеждане на практическо обучение за отглеждане на билки в с. Брестница, обл. Ловеч - 16.04.2016 г.

На 16 април 2016 г. екип от фондацията (Иван Пенов, Димитър Георгиев и Стефан Христов), съвместно със специалист по лечебни растения от Аграрен университет – Пловдив (д-р Иванка Семерджиева) участва в обучение за отглеждане на билки в с. Брестница, обл. Ловеч. Организатор на събитието беше международната организация „Инициатива за социално израстване„. На обучението […]

Проследяване на здравното състояние на насажденията в землищата на гр. Перущица, с. Брестовица, с. Чалъкови, с. Пъдарско и с. Дълго поле (декември 2015 – март 2016 г.)

Агрономически консултации - 12.2015-03.2016 г.

За изминалoто четиримесечие декември 2015 – март 2016 г. бяха извършени регулярни посещения на насаждения в землищата на гр. Перущица, с. Брестовица, с. Чалъкови, с. Пъдарско и с. Дълго поле.

Сравнително меката зима благоприятстваше развитието на оранжерийните култури в с. Чалъкови, както на чесън и репички, така и на култури, които […]

Годишна среща 2015 (22 – 23 януари 2016)

На 22 и 23 януари 2016 г., в хотел „Интелкооп“ – гр. Пловдив се проведе традиционната годишна среща на участниците в програма „Земята-източник на доходи”. На срещата присъстваха участници по програмата, представител от ТСА, както и партньорите по проекта – Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, […]

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови (01 септември 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови - 01.09.2015 г.

На 01 септември 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха земеделски стопани в с. Чалъкови, включени по програмата. Целта на посещение беше да се прегледа състоянието на културите след използваните химични препарати след дъждовете и да се дадат агрономически консултации.

Част от […]

Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Стряма (27 август 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Стряма - 27.08.2015 г.

На 27 август 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов) посети участници по програмата от с. Стряма. Целта на посещение беше да се вземат почвени проби от имотите, които стопаните рекултират, да се прегледа състоянието на културите след дъждовете и да се дадат […]

Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Чалъкови (26 август 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови - 26.08.2015 г.

На 26 август 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов) посети земеделски стопани в с. Чалъкови, включени по програмата. Целта на посещение беше да се вземат почвени проби от имотите, които стопаните рекултират, да се прегледа състоянието на културите след дъждовете и да […]

Проследяване на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица (11 август 2015)

Проследяване на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица и предоставяне на агрономически консултации - 11.08.2015 г.

На 11.08.2015 г. бяха посетени земеделски масиви в землището на гр. Перущица. Направен е преглед на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица. За разлика от миналата година, през тази година климатичните условия са много по-благоприятни за отглеждането на тази култура. Стопаните са взели необходимите мерки и нападенията от гъбни […]

Агрономически консултации в с. Чалъкови (30 юни 2015)

Проследяване на фитосанитарното състояние на отглежданите земеделски култури и предоставяне на агрономически консултации в с. Чалъкови - 30.06.2015 г.

На 30.06.2015 г. екип от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов), заедно със специалист агроном от АУ-Пловдив (Доц. Стоян Филипов) осъществха посещение на земеделски имоти на участници по програмата от с. Чалъкови. Целта на посещение бе да се извърши оглед на развитието на културите и да се даде […]

Агрономически консултации в с. Чалъкови (26 юни 2015)

Проследяване на фитосанитарното състояние на отглежданите земеделски култури и предоставяне на агрономически консултации в с. Чалъкови - 26.06.2015 г.

На 26.06.2015 г. екип от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) осъществи регулярно посещение на земеделски имоти на участници по програмата от с. Чалъкови. Целта на посещение бе да се извърши оглед на развитието на културите и да се даде своевременна информация на земеделските стопани за превенция и […]

Архив Новини