Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Мониторинг и проучване на предложения за инициативи от партньорската организация Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово (26 октомври 2016)

Мониторинг и проучване на инициативи – 26.10.2016 г.

На 26 октомври 2016 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньорската организация Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на финансирани инициативи от партньорската организация и да се проучат нови предложения.

Беше осъществен преглед […]

Обява: Стартира проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“

ОБЯВА

Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за:

Отпускане на стипендии за […]

Мониторинг на осъществени инициативи и проучване на нови предложения от партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора (07 октомври 2016)

Работа с партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора – 07.10.2016 г.

На 07 октомври 2016 г. експертите по проекта Веселин Трендафилов и Стефан Христов заедно с Ганчо Илиев, председател на партньорската организация посетиха участници по програмата.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на финансирани инициативи и документацията по тях.

Беше разговаряно с бенефициент, подпомогнат със […]

Седем години от създаването на СНЦ „Верният настойник“ (07 октомври 2016)

Седем години от създаването на СНЦ "Верният настойник" - 07.10.2016 г.

На 07 октомври 2016 г. Веселин Трендафилов и Стефан Христов присъстваха на тържество по повод седмата година от създаването на СНЦ „Верният настойник“. Сдружението съдейства на основния ни партньор по проекта „Свят без граници“ – гр. Стара Загора за проучване и реализация на инициативи в Бургаска област. На събитието присъстваха много от партньорите […]

Архив Новини