Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Агрономически консултации в гр. Перущица и с. Брестовица (03 юни 2015)

Участници в Програмата от с. Брестовица обират плодовете на труда си - 03.06.2015 г.

На 03.06.2015 г. екип от Фондация „Земята-източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посети земеделски стопани от гр. Перущица и Брестовица. Целта на посещение бе проучване на предложение за закупуване на земя и проследяване на развитието на земеделските култури.

В гр. Перущица беше разгледано предложение от нов кандидат по програмата […]

Консултации на земеделски стопани от гр. Перущица и с. Брестовица (30 Април 2015)

Предоставяне на агрономически консултации - 30.04.2015 г.

На 30 април 2015 експерти от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха гр. Перущица и с. Брестовица. Целта на посещението бе да се проследи развитието на културите, които кандидатите отглеждат и да им се дадат насоки по отношение на използването на торове и препарати. Получена бе представа […]

Посещение на земеделски стопани от гр. Перущица и с. Брестовица (27 Април 2015)

Предоставяне на агрономически консултации на участници по програмата - 27.04.2015 г.

На 27 април 2015 експерти от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха гр. Перущица и с. Брестовица. Направен е оглед общо на 5 земеделски имота в землището на гр. Перущица и на 4 имота в с. Брестовица. Бяха идентифицирани имотите, замерени границите им и бе направена оценка […]

В с. Брестовица беше проведено обучение за овощари

Обучение за овощари от с. Брестовица 21.02.2015 г.

На 21.02.2015 г. Фондация “Земята – източник на доходи” организира среща-обучение на участниците в програмата от с. Брестовица. Обучението проведоха Димитър Колев, специалист лозаро-градинар и Димитър Георгиев, Стефан Христов и Росица Емилова от Фондация “Земята – източник на доходи”. Темата на обучението беше „Основни формировки и актуални тенденции при създаването на черешови градини“. […]

Годишна среща 2014 (12 – 13 декември 2014)

Годишна среща на участниците в програмата „Земята – източник на доходи” 12-13.12.2014 г.

На 12 и 13 декември в хотел “Сарай” – с. Калояново се състоя Традиционната Годишна Среща на участниците в Програмата „Земята – източник на доходи”. През първия ден бяха представени постигнатите през изминалата 2014 резултати. Коментирана е дейността на фондацията през изминалата 2014 година. Подробно се обсъдиха бъдещите виждания за развитие, както на […]

Посещения на ученици в Перущица, Чалъкови, Розино, Пастуша по проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2014/2015 г.“ (Август-Октомври 2014)

2014stipendiantska_011

В периода август-октомври 2014 г. представители на Фондация “Земята – източник на доходи” Марияна Шишкова, Георги Георгиев, Крум Христов, Соня Торманова, Росица Емилова, Димитър Георгиев и Стефан Христов посетиха семействата на ученици от Перущица, Чалъкови, Розино, Пастуша за включване в проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2014/2015 г.“. Бяха дадени подробни […]

Агрономически консултации на бенефициенти в Брестовица и Перущица и Пастуша (15 август 2014)

Агрономически консултации на участници от с. Брестовица - 15.08.2014 г.

На 15 Август 2014 г. експерти от Фондация “Земята – източник на доходи” Димитър Георгиев и Стефан Христов посетиха 2-ма бенефициенти на Фондацията от с Брестовица. Бяха посетени 2 черешови градини на единия бенефициент и лозово насаждение на другия. Бяха огледани обстойно насажденията, като бяха дадени и няколко препоръки за по-добро отглеждане на […]

Годишна среща 2013 (10 – 11 януари 2014)

На 10 и 11 януари 2014 г. в хотел „Интелкооп“ беше проведена Годишната среща на участниците по Програмата. През първия ден бяха представени постигнатите резултати през изминалата 2013г. Дискутирани бяха въпроси свързани с дейността през годината като беше направен отчет на осъществените дейности. Следващият ден за бенефициентите премина в специализирани обучения и индивидуални […]

Годишна среща 2012 (30 ноември – 01 декември 2012)

Годишната среща на участниците в програма „Земята – източник на доходи” - 30.11.2012 г.

На 30 ноември и 1 декември 2012 г. се проведе годишната среща на участниците в програма „Земята – източник на доходи” с финансовата подкрепа по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”

В първия ден от срещата бяха обсъдени годишните резултати от дейността ни и по-специално: подадените молби за финансиране […]

Дейности на фондацията и предоставени консултации на участници по програмата за периода (юни – август 2006)

През изтеклия период юли – август 2006 г. бяха предоставени от експерти на Фондация „Земята – източник на доходи“ 164 индивидуални консултации обхващащи 38 ромски семейства (от тях 5 извън програмата) от 8 селища. Темата на консултациите бе свързана основно с растителна защита на отглежданите зеленчукови култури и трайни насаждения. Анализът от извършените […]

Архив Новини