Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 201811-та среща на Управителния съвет на Фондацията (28 февруари 2013)

На единадесетата поред среща на Управителния съвет на фондацията по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”, бяха обобщени резултатите за периода от ноември 2012г. до края на януари 2013г. Срещата се проведе на 28 февруари в град Пловдив.

Представен беше напредъкът по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически […]

Работа по нови заявки за финансиране (февруари 2013)

Над двадесет агрономически консултации са предоставени за месеците ноември, декември и януари от експерти на фондацията. Посетени бяха селата Чалъкови и Пъдарско, откъдето са бенефициентите. Същевременно, за последното тримесечие са получени няколко заявки за финансиране от жители на селата Чалъкови и Перущица. Част от тях са за закупуване на земя, а други […]

Проведена информационна среща в с. Чалъкови по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” (20 февруари 2013)

На 20 февруари в село Чалъкови се проведе среща с настоящи и потенциални участници по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” на фондацията. Представени бяха програмни схеми за закупуване на земя по модела на „Земята – източник на доходи”. Заедно с това бяха обсъдени и възможностите, които предоставя „Програмата за развитие […]

Одобрени заявки на участници от с. Чалъкови (Февруари 2013)

По заявка, одобрена от Фондацията, бяха закупени материали необходими за изграждане (оборудване) на оранжерии на участника в програмата от с. Чалъкови. По този начин, той ще получи повече независимост от промените във времето и съответно по-голяма сигурност за крайния резултат от дейността си. Самият участник вече има построени оранжерии на две места. Част […]

Проучване на предложения за инициативи с партньора фондация „Бъдеще” – Ракитово (10 февруари 2013)

На 10 февруари Димитър Георгиев и Веселин Трендафилов от фондацията посетиха няколко села в района на Пазарджик и Ракитово. Заедно с председателя на фондация „Бъдеще” – Ракитово – Янко Кривонозов, бяха посетени няколко места за проучване на предложения за инициативи. В село Юнаците се проведе среща с кандидат, който смята да отвори кафене […]

Архив Новини