Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Работна среща “Възможности за изкупуване и отглеждане на диворастящи и култивирани билки” (30 май 2006)

Работна среща “Възможности за изкупуване и отглеждане на диворастящи и култивирани билки” - 30.05.2006 г.

На 30 май 2006 г. беше проведена работна среща на тема “Възможности за изкупуване и отглеждане на диворастящи и култивирани билки”. Срещата, организирана от Фондация „Земята-източник на доходи“ бе проведена в зала за срещи в ресторант АДИСА. Койчо Коев – преподавател във факултета по Биология на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” представи възможностите за […]

Учебно посещение за участници по програмата (26 май 2006)

На 26 Май, 2006 г. Фондация „Земята – източник на доходи“ организира учебно посещение за 10 участници от програмата. Посетиха се оранжерии и овощна градина в селата Браниполе и Ръжево Конаре, а също така и Музея на розата в гр. Стрелча.

Участие в семинар „Глобализация, устойчиво развитие и търговия“ в Прага (21-24 май 2006)

2006052124_002

От 21-ви до 24-ти Май, 2006 г. представител на Фондация „Земята – източник на доходи“ участва на семинар „Глобализация, устойчиво развитие и търговия“ в Прага.

В семинара участваха представители на неправителствени организации от централна и източна Европа, работещи по проблемите на развитието, опазване на околната среда, права на човека, равнопоставеността на […]

Специализирано обучение „Основни насоки и съвременни технологии в оранжерийното производство“ (20 май 2006)

На 20 май 2006 г. Фондацията организира специализирано обучение за 7 участници от програмата „Земята – източник на доходи“ на тема „Основни насоки и съвременни технологии в оранжерийното производство“. Обучението беше проведено в Заседателна зала, ет. 4 на Водната палата – бул. Марица 122, гр. Пловдив. Лектор на обучението беше Стоян Филипов от […]

Проведена среща с ученици от СПТУ – Перущица (12 май 2006)

На 12 май 2006 г. беше проведена среща с ученици от СПТУ – Перущица. Срещата се проведе в дома на Донка Кисимова в кв.Запад в гр. Перущица. Присъстваха директора на СПТУ – Перущица – г-жа Манова и всички ученици по списъка (отговарящ на изискванията за кандидатстване) даден от нея.

Бяха направени […]

Архив Новини