Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Посещение на партньорската организация Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово по проект „Укрепване капацитета на регионалните партньори за устойчива подкрепа“ (10 юни 2018)

Работа с партньорската организация Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово, 10 юни 2018 г.

На 10 юни 2018 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньорската организация Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово.

Целите на посещението бяха от една страна да се осъществи мониторинг на дейността на партньорската организация по приключилия Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически […]

Мониторинг на партньорската организация Фондация “Болни от астма“ – гр. Ямбол (17 май 2017)

Мониторинг на партньорската организация Фондация “Болни от астма“ - гр. Ямбол 17.05.2017 г.

На 17 май 2017 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов, Георги Георгиев, Йорданка Рангелова и Стефан Христов посетиха партньорската организация Фондация “Болни от астма“ – гр. Ямбол.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на дейността на партньорската организация по Проект „Интегриране на ромски общности […]

Мониторинг и проучване на предложения за икономически инициативи – Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово (27 април 2017)

Мониторинг на осъществени инициативи от Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово – 27.04.2017 г.

На 27 април 2017 г. представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ (Веселин Трендафилов, Георги Георгиев, Марияна Шишкова и Стефан Христов) посетиха партньорската организация Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на осъществени инициативи и преглед на нови предложения по проект „Интегриране на ромски […]

Проучване на нови предложения от партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора (08 ноември 2016)

Проучване на нови предложения за инициативи – 08.11.2016 г.

На 08 ноември 2016 г. експертите по проекта Веселин Трендафилов и Стефан Христов заедно с Ганчо Илиев, председател на партньорската организация посетиха на място ново предложение за инициатива по програмата.

Целта на посещението беше да се оцени възможността за осъществяване на идеята.

Кандидатът желае да бъде подпомогнат със закупуване […]

Мониторинг на осъществени и проучване на нови инициативи при партньорската организация Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил (02 ноември 2016)

Мониторинг на инициативи – гр. Кюстендил – 02.11.2016 г.

На 02 ноември 2016 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньорската организация Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на финансирани инициативи и да се проучат нови предложения от други кандидати.

Беше направен мониторинг […]

Мониторинг на осъществени инициативи и проучване на нови предложения от партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора (07 октомври 2016)

Работа с партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора – 07.10.2016 г.

На 07 октомври 2016 г. експертите по проекта Веселин Трендафилов и Стефан Христов заедно с Ганчо Илиев, председател на партньорската организация посетиха участници по програмата.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на финансирани инициативи и документацията по тях.

Беше разговаряно с бенефициент, подпомогнат със […]

Мониторинг на осъществени инициативи и проучване на нови предложения в област Стара Загора (28 юли 2016)

Мониторинг на инициативи осъществени от Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора. – 28.07.2016 г.

На 28 юли 2016 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов посетиха партньорската организация Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на финансирани инициативи от партньорската организация и да се проучат нови предложения […]

Мониторинг на осъществени и проучване на нови инициативи от партньорската организация Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил (26 юли 2016)

Мониторинг на инициативи осъществени от Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил – 26.07.2016 г.

На 26 юли 2016 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньорската организация Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил. Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на финансирани инициативи от партньорската организация и да се проучат нови предложения от кандидат участници. Беше осъществен преглед на […]

Мониторинг на осъществена инициатива от партньорската организация Фондация “Нов път“ – гр. Хайредин (21 юли 2016)

Мониторинг на инициатива в с. Лесново – 20.07.2016 г.

На 21 юли 2016 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Георги Георгиев и Стефан Христов, заедно с партньорската организация Фондация “Нов път“ – гр. Хайредин посетиха на място инициатива за закупуване на оборудване за кафе.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на финансираната инициатива от партньорската […]

Мониторинг и проучване на предложения за инициативи от партньорската организация Фондация „Нов път“ – с. Хайредин (16 юли 2016)

Мониторинг и проучване на инициативи – 16.07.2016 г.

На 16 юли 2016 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньорската организация Фондация „Нов път“ – с. Хайредин. Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на финансирани инициативи от партньорската организация и да се проучат нови предложения за инициативи. Беше направен преглед на […]

Архив Новини