Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Среща с партньорите от община Перущица по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” (20 август 2008)

Среща с партньорите от община Перущица по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” - 20.08.2008 г.

На 20 август в град Перущица се проведе първата работна среща с партньорите от община Перущица по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност”, финансиран по схемата “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание“. В нея взеха […]

Стартира изпълнението на проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” (01 август 2008)

От 1 август 2008 г. Фондация “Земята – източник на доходи” стартира изпълнението на проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност”, финансиран по схемата “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”.

В проекта са […]

Архив Новини