Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Проучване на предложения за инициативи в Горно Александоро, Айтос, Трояново, Средец и Бургас (30 август 2014)

Проучване на нови предложения за инициативи в с. Горно Александрово - 30.08.2014 г.

На 30 Август 2014 представители от Фондация “Земята – източник на доходи”, Веселин Трендафилов и Стефан Христов, съвместно с Ганчо Илиев, председател на партньорската организация Сдружение “Свят без граници“ – Стара Загора, посетиха няколко населени места, в които се разгледаха нови предложения за икономически инициативи.

В Горно Александрово бяха проучени нови […]

Агрономически консултации на бенефициенти в Брестовица и Перущица и Пастуша (15 август 2014)

Агрономически консултации на участници от с. Брестовица - 15.08.2014 г.

На 15 Август 2014 г. експерти от Фондация “Земята – източник на доходи” Димитър Георгиев и Стефан Христов посетиха 2-ма бенефициенти на Фондацията от с Брестовица. Бяха посетени 2 черешови градини на единия бенефициент и лозово насаждение на другия. Бяха огледани обстойно насажденията, като бяха дадени и няколко препоръки за по-добро отглеждане на […]

Архив Новини