Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Подкрепа за местни партньори – Втори кръг (16 ноември 2011)

Обучение на представители на местните организации - 16.11.2011 г.

На 16 ноември 2011 г. беше проведено обучение на представители на местните организации – читалища, училища и професионални селскостопански гимназии от населените места, в които работи Фондация „Земята – източник на доходи“.

Целта на обучението беше придобиване на знания и умения за разработване на проектни идеи, насочени към решаване на важни […]

Участие в кръгла маса – гр. Кюстендил (11 ноември 2011)

На 11 ноември 2011 г. представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ взеха участие в провелата се в гр. Кюстендил кръгла маса на тема „Предизвикателства и възможности пред реализирането на програмите за равноправно интегриране на ромите в местните общности“, където Иван Пенов – председател на УС на фондацията, представи „Интегриран модел за […]

Архив Новини