Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Дарение на тор амониева селитра за дребни земеделски производители от Неохим АД – гр. Димитровград (31 март 2018)

Дарение на тор от Неохим АД - гр. Димитровград на „Земята – източник на доходи“ за дребните земеделски производители – 31 март 2018 г.

На 31 март 2018 г. в с. Чалъкови участниците в програмата „Земята – източник на доходи“ получиха 13 750 кг. тор амониева селитра. Торът бе предоставен на Фондация „Земята-източник на доходи“ като дарение от Неохим АД – гр. Димитровград.

Разпределението на тора се осъществи от екипа на Фондацията по предварително направени […]

Предоставяне на учебници на ученици включени в програма „Равен шанс: достъп до средно образование“ (октомври 2015)

Предоставяне на учебници на ученици, включени в програма „Равен шанс: достъп до средно образование“ - 09.2015 г.

Учениците от ПГЛВ „Христо Ботев“ гр. Перущица, ПГ ‚Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ гр. Карлово, СОУ „Климент Охридски“ гр. Пловдив, ПГО „Ана Май“ гр. Пловдив и ПГСС с. Белозем участващи в програмата „Равен шанс: достъп до средно образование“ получиха учебниците си.

Представителите на Фондация „Земята – източник на доходи“, Соня Торманова, […]

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови (01 септември 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови - 01.09.2015 г.

На 01 септември 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха земеделски стопани в с. Чалъкови, включени по програмата. Целта на посещение беше да се прегледа състоянието на културите след използваните химични препарати след дъждовете и да се дадат агрономически консултации.

Част от […]

Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Чалъкови (26 август 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови - 26.08.2015 г.

На 26 август 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов) посети земеделски стопани в с. Чалъкови, включени по програмата. Целта на посещение беше да се вземат почвени проби от имотите, които стопаните рекултират, да се прегледа състоянието на културите след дъждовете и да […]

Набиране на документи за участие в програмата „Равен шанс – достъп до средно образование“ (13 август 2015)

Набиране на документи за участие в програмата "Равен шанс – достъп до средно образование" - 13.08.2015 г.

Набирането на документи за участие в програмата Равен шанс – достъп до средно образование тече с пълна сила. На 13.08.2015г. представители на фондация „Земята – източник на доходи“ посетиха с. Чалъкови във връзка с набиране на документи по програмата. След предварителни консултации на децата и родителите по телефона за необходимите документи и условия […]

Закупуване на чесън за семе (07 август 2015)

Работа по инициатива за закупуване на чесън за семе за участници от с. Чалъкови - 06.08.2015 г.

На 7-ми август 2015 бе закупен посадъчен материал за производство на чесън. Посадъчния материал е предназначен за двама успешни участници в програмата, които са покрили своите задължения по миналогодишните договори преди крайните дати за плащане.

Констатира се, че през 2015 г. цената на семето чесън е с около 60 % по-висока […]

Агрономически консултации в с. Чалъкови (30 юни 2015)

Проследяване на фитосанитарното състояние на отглежданите земеделски култури и предоставяне на агрономически консултации в с. Чалъкови - 30.06.2015 г.

На 30.06.2015 г. екип от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов), заедно със специалист агроном от АУ-Пловдив (Доц. Стоян Филипов) осъществха посещение на земеделски имоти на участници по програмата от с. Чалъкови. Целта на посещение бе да се извърши оглед на развитието на културите и да се даде […]

Агрономически консултации в с. Чалъкови (26 юни 2015)

Проследяване на фитосанитарното състояние на отглежданите земеделски култури и предоставяне на агрономически консултации в с. Чалъкови - 26.06.2015 г.

На 26.06.2015 г. екип от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) осъществи регулярно посещение на земеделски имоти на участници по програмата от с. Чалъкови. Целта на посещение бе да се извърши оглед на развитието на културите и да се даде своевременна информация на земеделските стопани за превенция и […]

Годишна среща 2014 (12 – 13 декември 2014)

Годишна среща на участниците в програмата „Земята – източник на доходи” 12-13.12.2014 г.

На 12 и 13 декември в хотел “Сарай” – с. Калояново се състоя Традиционната Годишна Среща на участниците в Програмата „Земята – източник на доходи”. През първия ден бяха представени постигнатите през изминалата 2014 резултати. Коментирана е дейността на фондацията през изминалата 2014 година. Подробно се обсъдиха бъдещите виждания за развитие, както на […]

Посещения на ученици в Перущица, Чалъкови, Розино, Пастуша по проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2014/2015 г.“ (Август-Октомври 2014)

2014stipendiantska_011

В периода август-октомври 2014 г. представители на Фондация “Земята – източник на доходи” Марияна Шишкова, Георги Георгиев, Крум Христов, Соня Торманова, Росица Емилова, Димитър Георгиев и Стефан Христов посетиха семействата на ученици от Перущица, Чалъкови, Розино, Пастуша за включване в проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2014/2015 г.“. Бяха дадени подробни […]

Архив Новини