Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Стряма (27 август 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Стряма - 27.08.2015 г.

На 27 август 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов) посети участници по програмата от с. Стряма. Целта на посещение беше да се вземат почвени проби от имотите, които стопаните рекултират, да се прегледа състоянието на културите след дъждовете и да се дадат […]

Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Чалъкови (26 август 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови - 26.08.2015 г.

На 26 август 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов) посети земеделски стопани в с. Чалъкови, включени по програмата. Целта на посещение беше да се вземат почвени проби от имотите, които стопаните рекултират, да се прегледа състоянието на културите след дъждовете и да […]

Участие в семинар за допълнителни разяснения на Наредба 16, регулираща процедурата за кандидатстване по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности по подхода „Водено от общностите местно развитие““ (25 август 2015)

Участие в семинар за допълнителни разяснения на Наредба 16, регулираща процедурата за кандидатстване по Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности по подхода "Водено от общностите местно развитие"" - 25.08.2015 г.

На 25 август 2015г. представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ (Георги Георгиев, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов) взеха участие в еднодневен семинар, в „Интерхотел“ гр. Велико Търново. Целта на семинара беше да отговори на нуждата от допълнителни разяснения на Наредба 16, регулираща процедурата за кандидатстване по Подмярка 19.1 „Помощ […]

Набиране на документи за участие в програмата „Равен шанс – достъп до средно образование“ (13 август 2015)

Набиране на документи за участие в програмата "Равен шанс – достъп до средно образование" - 13.08.2015 г.

Набирането на документи за участие в програмата Равен шанс – достъп до средно образование тече с пълна сила. На 13.08.2015г. представители на фондация „Земята – източник на доходи“ посетиха с. Чалъкови във връзка с набиране на документи по програмата. След предварителни консултации на децата и родителите по телефона за необходимите документи и условия […]

Проследяване на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица (11 август 2015)

Проследяване на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица и предоставяне на агрономически консултации - 11.08.2015 г.

На 11.08.2015 г. бяха посетени земеделски масиви в землището на гр. Перущица. Направен е преглед на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица. За разлика от миналата година, през тази година климатичните условия са много по-благоприятни за отглеждането на тази култура. Стопаните са взели необходимите мерки и нападенията от гъбни […]

Закупуване на чесън за семе (07 август 2015)

Работа по инициатива за закупуване на чесън за семе за участници от с. Чалъкови - 06.08.2015 г.

На 7-ми август 2015 бе закупен посадъчен материал за производство на чесън. Посадъчния материал е предназначен за двама успешни участници в програмата, които са покрили своите задължения по миналогодишните договори преди крайните дати за плащане.

Констатира се, че през 2015 г. цената на семето чесън е с около 60 % по-висока […]

Архив Новини