Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Кръгла маса посветена на проблемите и предизвикателствата на европейските политики за продължаващо обучение (18 май 2018)

©Борислава Петкова – 18 май 2018 г.

На 18 май 2018 г. представител на Фондация „Земята-източник на доходи“ взе участие в кръгла маса посветена на проблемите и предизвикателствата на европейските политики за продължаващо обучение. Срещата бе проведена в Заседателна зала на Поделение „Научна и приложна дейност“ (НПД) при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. На форума бяха представени резултатите от двугодишно проучване […]

Архив Новини