Език:



Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018



Участие в обучение „Набиране на средства от НПО – защо не?“ (02 – 03 декември 2015)

Участие в обучение „Набиране на средства от НПО – защо не?“ - 02-03.12.2015 г.

На 02 и 03 декември 2015 г. представител от Фондация „Земята – източник на доходи“ взе участие в обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители, организирано от Българският център за нестопанско право, проведено в Парк хотел Витоша, София. Обучители по време на събитието бяха от Български център за нестопанско право, […]

Среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (16-17 ноември 2015)

Среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ - 16-17.11.2015 г.

На 16 и 17 ноември 2015 г. в хотел „Интелкооп“ – гр. Пловдив беше проведена работна среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“. На срещата беше обсъдено успешното приключване на проекта и бяха представени параметрите на ново двегодишно предложение. Обсъдено бе изпълнението на настоящия проект, достигнатите резултати, срещнатите […]

Посещение на партньора Фондация „Нов път“ – Хайредин за мониторинг на осъществени инициативи и проучване на нови идеи (16 октомври 2015)

Мониторинг на осъществена инициатива от партньорската организация Фондация „Нов път“ - Хайредин - 16.10.2015 г.

На 16 октомври 2015 г., във връзка с планиран мониторинг на осъществени инициативи от партньорската организация Фондация „Нов път“ – Хайредин и получени нови предложения за идеи, екип от Фондация “Земята – източник на доходи”, Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха с. Хайредин и гр. Кнежа.

В с. Хайредин бяха посетени […]

Предоставяне на учебници на ученици включени в програма „Равен шанс: достъп до средно образование“ (октомври 2015)

Предоставяне на учебници на ученици, включени в програма „Равен шанс: достъп до средно образование“ - 09.2015 г.

Учениците от ПГЛВ „Христо Ботев“ гр. Перущица, ПГ ‚Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ гр. Карлово, СОУ „Климент Охридски“ гр. Пловдив, ПГО „Ана Май“ гр. Пловдив и ПГСС с. Белозем участващи в програмата „Равен шанс: достъп до средно образование“ получиха учебниците си.

Представителите на Фондация „Земята – източник на доходи“, Соня Торманова, […]

Посещение на партньора Фондация „Болни от астма“, гр. Ямбол за мониторинг на осъществени инициативи и проучване на нови идеи (13 октомври 2015)

Мониторинг на осъществена инициатива от партньора Фондация „Болни от астма“, гр. Ямбол - 13.10.2015 г.

На 13 октомври 2015 г. представители от Фондация “Земята – източник на доходи”, Веселин Трендафилов, Димитър Георгиев и Стефан Христов посетиха партньора Фондация „Болни от астма“, гр. Ямбол. Целта на посещение бе разглеждане на нови предложения за инициативи, както и мониторинг на осъществени инициативи.

Беше посетена на място осъществена инициатива за […]

Участие в заключителна конференция на Национална селска мрежа (30 септември 2015)

На 30 септември 2015 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“ взеха участие в заключителна конференция на Национална селска мрежа, проведена в хотел Хилтън, гр. София. На конференцията бяха представени резултатите от дейността и значението на НСМ, в т.ч. и за прилагането на ПРСР 2007-2013 г. Бяха представени и добри практики […]

Подаване на заявки за финално плащане по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ по ПРСР (2007-2013) (август – септември 2015)

Подпомагане за изготвяне на бизнесплановете на стопаните и заявленията за кандидатстване по мярка 141 по ПРСР (2007-2013)

На 28.08.2015 г. и 29.09.2015 г. двама участници по програмата, Костадин Домбов и Божил Божилов подадоха заявки за финално плащане по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013). Бизнесплановете на стопаните и заявленията за кандидатстване бяха изготвени и подадени с […]

Работа по проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2015/2016“ в гр. Перущица, гр. Кричим, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре (Юли-Октомври 2015)

Работа по проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2015/2016“ - Юли-Октомври 2015 г.

В периода юли-октомври 2015 г. представители на Фондация “Земята – източник на доходи” (Марияна Шишкова, Георги Георгиев, Крум Христов, Соня Торманова, Росица Емилова, Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха семействата на ученици от гр. Перущица, с. Йоаким Груево, за включване в проект „Равен шанс – достъп до средно образование“.

След […]

Работа по проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2015/2016“ в с. Розино, с. Столетово, с. Богдан, с. Климент (Юли-Октомври 2015)

Работа по проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2015/2016“ в с. Розино, с. Столетово, с. Богдан, с. Климент - Юли-Октомври 2015 г.

В периода юли-октомври 2015 г. представители на Фондация “Земята – източник на доходи” (Марияна Шишкова и Стефан Христов) извършиха посещения на ученици от с. Розино, с. Столетово, с. Богдан, с. Климент. Целта на посещенията беше да се съберат данни за кандидат участници за включване в проект „Равен шанс – достъп до средно образование“. […]

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови (01 септември 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови - 01.09.2015 г.

На 01 септември 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха земеделски стопани в с. Чалъкови, включени по програмата. Целта на посещение беше да се прегледа състоянието на културите след използваните химични препарати след дъждовете и да се дадат агрономически консултации.

Част от […]

Архив Новини