Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Годишна среща 2015 (22 – 23 януари 2016)

На 22 и 23 януари 2016 г., в хотел „Интелкооп“ – гр. Пловдив се проведе традиционната годишна среща на участниците в програма „Земята-източник на доходи”. На срещата присъстваха участници по програмата, представител от ТСА, както и партньорите по проекта – Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, […]

Предоставени над 100 икономически консултации за периода май – юли 2013 г. (май – юли 2013)

201305_07_0001

Над 100 правни и икономически консултации бяха предоставени от експертите на фондацията за последните три месеца. Сред главните теми на тези консултации бяха: промяна на собствеността на земята, изготвяне на документите, необходими за регистриране на земеделски производители, счетоводни услуги, кандидатстване за финансова подкрепа за закупуване на земя, активи и материали. Важна част от […]

Работа по заявки за финансиране за периода февруари – април 2013 (февруари – април 2013)

За тримесечието февруари – април, са постъпили 20 заявки за финансиране от фондация „Земята – източник на доходи”. Най-належащите от тях са одобрени, като за периода са финансирани закупуването на ДМА и КМА в размер на 7092лв. Сред тях са предимно материали и оборудване за оранжерии, както и закупуване на семена и торове. […]

Мониторинг на осъществени инициативи от организация Сдружение „Асоциация Интегро” – гр. Разград (06 април 2013)

На и 06 април 2013 г. в Разград се проведе мониторинг на две одобрени и вече финансирани инициативи. Радващо е, че и двете вървят по план и поради сезонността на дейностите им едната (за производство на мед) ще стартира през май, а другата (за производство на ядки) – през август. На среща с […]

Проведена информационна среща в с. Чалъкови по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” (20 февруари 2013)

На 20 февруари в село Чалъкови се проведе среща с настоящи и потенциални участници по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” на фондацията. Представени бяха програмни схеми за закупуване на земя по модела на „Земята – източник на доходи”. Заедно с това бяха обсъдени и възможностите, които предоставя „Програмата за развитие […]

Посещения на партньорските организации за проучване на нови инициативи и мониторинг на вече осъществени (ноември 2012)

През настоящия месец бяха извършени няколко посещения до наши партньори от страната с цел мониторинг по финансирани инициативи, както и обсъждане на място на нови предложения. Резултатите от посещенията могат да се характеризират като „смесени”. Във Видин, при работата по съвместната ни инициатива за финансиране на изграждане на ферма за ягоди не са […]

Семинар относно Програмата за развитие на селските райони (19 февруари 2011)

На 19.02.2011 г. във Водната палата в гр. Пловдив се проведе среща с участниците, изпълняващи бизнес планове по мерки от Програмата за развитие на селските райони. Разяснени бяха въпросите относно изискванията към документацията и дейностите по изпълнението на бизнес плановете. В срещата се включиха и нови участници, проявяващи интерес към ПРСР, на които […]

Годишна среща 2010 (10 – 11 декември 2010)

Годишна среща на участниците в програма ”Земята източник на доходи” 10-11.12.2010 г.

На 10 и 11 декември (петък и събота) 2010 година в хотел “Родопи”, град Пловдив бе проведена традиционната годишна среща на участниците в програма ”Земята източник на доходи”.

Срещата се организира по проект ”Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”, осъществяван от фондация ”Земята-източник на доходи” – Пловдив в партньорство […]

Дейности на фондацията и предоставени консултации на участници по програмата за периода (юни – август 2006)

През изтеклия период юли – август 2006 г. бяха предоставени от експерти на Фондация „Земята – източник на доходи“ 164 индивидуални консултации обхващащи 38 ромски семейства (от тях 5 извън програмата) от 8 селища. Темата на консултациите бе свързана основно с растителна защита на отглежданите зеленчукови култури и трайни насаждения. Анализът от извършените […]

Осъществени дейности през периода март-май (март-май 2006)

През период март-май 2005 г. бяха предоставени 53 консултации на 30 (от тях 5 семейства извън програмата) семейства от 9 селища. Темата на консултациите бе свързана с основни практики при разсадо-производството и отглеждането на ранни култури, подготовка на почвите за засаждане на средно ранни култури и РЗ мероприятия при тях. Анализът от извършените […]

Новини

Архив Новини