Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Проучване на инициативи и мониторин в с. Стефан Караджово, с. Саранско, гр. Стралджа

Проучване на предложение за закупуване на дворно място в с. Стефан Караджово - 22.09.2014 г.

На 22 септември 2014 г. представители от Фондация “Земята – източник на доходи”, Веселин Трендафилов, Иван Пенов и Стефан Христов, заедно с представител от партньорската организация от Ямбол – Фондация „Болни от астма“, посетихме няколко населени места за преглед на нови идеи за инициативи.

В с. Стефан Караджово бе разгледано предложение […]

Архив Новини