Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Годишна среща 2013 (10 – 11 януари 2014)

На 10 и 11 януари 2014 г. в хотел „Интелкооп“ беше проведена Годишната среща на участниците по Програмата. През първия ден бяха представени постигнатите резултати през изминалата 2013г. Дискутирани бяха въпроси свързани с дейността през годината като беше направен отчет на осъществените дейности. Следващият ден за бенефициентите премина в специализирани обучения и индивидуални […]

Архив Новини