Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Маркиране на границите на имоти и предоставяне на агрономически консултации в с. Чалъкови, с. Стряма и с. Пъдарско (21 Май 2014)

Маркиране на граници на имоти на участници от Чалъкови - 21.05.2014 г.

На 21 Май 2014 Димитър Георгиев и Стефан Христов посетиха по заявка земеделски стопани от с. Пъдарско и с. Чалъкови за уточняване на границите на имотите, които обработват. В с. Чалъкови бяха маркирани точки от имота на един участник по програмата, като Димитър Георгиев допълнително даде и консултации за отглеждане на културите и […]

Мониторинг и проучване на нови предложения за инициативи в с. Хайредин (16 май 2014)

Мониторинг на инициатива „Закупуване на имот за отглеждане на пчели“ - 16.05.2014 г.

На 16 май 2014 екип от Фондация “Земята – източник на доходи”, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов, посети партньорската организация от с. Хайредин – Сдружение „Нов път“. Бяха прегледани документи по осъществената инициатива „Закупуване на имот за отглеждане на пчели“.

Обсъдени бяха няколко потенциални инициативи за:

закупуване на ремарке […]

Проучване на нови предложения за инициативи в Стара Загора и Ямбол (14 май 2014)

Проучване на нови предложения за инициативи с парньора Сдружение “Свят без граници“ – Стара Загора - 14.05.2015 г.

На 14 май 2014 представители от Фондация “Земята – източник на доходи” Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньорските организации Сдружение “Свят без граници“ – Стара Загора и Фондация “Болни от астма” – Ямбол. Обсъдени бяха документи по инициативи. Предоставени бяха примерни брошури, с които да представят в общността в региона проекта и […]

Архив Новини