Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Семинар „Достъп до активи при прилагането на модела” (01-02 юли 2011)

Семинар „Достъп до активи при прилагането на модела” - 01-02.07.2011 г.

На 1 и 2 юли 2011 г. в хотел „Кендрос” – гр. Пловдив се проведе последният обучителен семинар за партньорите по разпространение на модела в рамките на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”. Основната цел на обучението беше да се разяснят на партньорските организации финансовите схеми за подкрепа на земеделски и […]

Архив Новини