Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)Годишна среща 2016 (17 – 18 декември 2016)

Годишна среща на участниците в програмата „Земята – източник на доходи” 17-18.12.2016 г.

На 17 и 18 декември 2016 г., в хотел „Интелкооп“ – гр. Пловдив се проведе традиционната годишна среща на участниците в програма „Земята – източник на доходи”. На срещата присъстваха участници по програмата, представител от ТСА, както и партньорите по проекта – Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. […]

Среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3 (17 декември 2016)

Среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности с икономически инициативи“ – фаза 3 – 17.12.2016 г.

На 17 декември 2016 г. се проведе среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3. На срещата присъстваха представители на партньорските организации: Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол, Фондация „Бъдеще“ – […]

Годишна среща 2015 (22 – 23 януари 2016)

На 22 и 23 януари 2016 г., в хотел „Интелкооп“ – гр. Пловдив се проведе традиционната годишна среща на участниците в програма „Земята-източник на доходи”. На срещата присъстваха участници по програмата, представител от ТСА, както и партньорите по проекта – Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, […]

Годишна среща 2014 (12 – 13 декември 2014)

Годишна среща на участниците в програмата „Земята – източник на доходи” 12-13.12.2014 г.

На 12 и 13 декември в хотел “Сарай” – с. Калояново се състоя Традиционната Годишна Среща на участниците в Програмата „Земята – източник на доходи”. През първия ден бяха представени постигнатите през изминалата 2014 резултати. Коментирана е дейността на фондацията през изминалата 2014 година. Подробно се обсъдиха бъдещите виждания за развитие, както на […]

Годишна среща 2013 (10 – 11 януари 2014)

На 10 и 11 януари 2014 г. в хотел „Интелкооп“ беше проведена Годишната среща на участниците по Програмата. През първия ден бяха представени постигнатите резултати през изминалата 2013г. Дискутирани бяха въпроси свързани с дейността през годината като беше направен отчет на осъществените дейности. Следващият ден за бенефициентите премина в специализирани обучения и индивидуални […]

Годишна среща 2012 (30 ноември – 01 декември 2012)

Годишната среща на участниците в програма „Земята – източник на доходи” - 30.11.2012 г.

На 30 ноември и 1 декември 2012 г. се проведе годишната среща на участниците в програма „Земята – източник на доходи” с финансовата подкрепа по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”

В първия ден от срещата бяха обсъдени годишните резултати от дейността ни и по-специално: подадените молби за финансиране […]

Годишна среща 2011 (16 – 17 декември 2011)

Годишна среща 2011 - 16-17.12.2011 г.

На 16 и 17 декември 2011 г. в хотел „ИнтелКооп“ – гр. Пловдив се проведе традиционната годишна среща на участниците в програма „Земята-източник на доходи“.

На срещата присъстваха и представители на партньорските организации, с които Фондацията сключи споразумения за разпространение на модела в рамките на проект „Интегриране на ромски общности чрез […]

Годишна среща 2010 (10 – 11 декември 2010)

Годишна среща на участниците в програма ”Земята източник на доходи” 10-11.12.2010 г.

На 10 и 11 декември (петък и събота) 2010 година в хотел “Родопи”, град Пловдив бе проведена традиционната годишна среща на участниците в програма ”Земята източник на доходи”.

Срещата се организира по проект ”Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”, осъществяван от фондация ”Земята-източник на доходи” – Пловдив в партньорство […]

Годишна среща 2009 (11 – 12 декември 2009)

Традиционна среща с участниците в програмата 2009 (11-12 декември 2009)

В рамките на два дни, 11 -12 Декември 2009 г. се състоя Традиционната среща с участниците в програмата. Срещата се състоя в хотел „Родопи“ – гр. Пловдив. На срещата присъстваха участниците в програмата, както и специалисти агрономи. Бяха представени постигнатите резултати от дейността на фондация „Земята – източник на доходи“ през изминалата година. […]

Годишна среща 2008 (13 – 14 декември 2008)

Обучителен семинар на тема "Устойчиво земеделие, прилагане на нови технологии и възможности за стартиране на малък семеен бизнес" - 13-14.12.2008 г.

На 13 и 14-ти декември 2008 г. се проведе проведе традиционната годишна среща на фондацията с участниците в програма “Земята-източник на доходи”. Дискутирани бяха въпроси свързани с дейността през годината като беше направен отчет на осъществените дейности.

По време на годишната среща беше проведен и специализиран обучителен семинар на тема […]

Архив Новини