Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Първа съвместна работна среща с партньорите по проект “Обучение на селскостопански производители от райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии” (29 – 30 септември 2006)

2006092930

На 29 септември и 30 септември 2006 г. в хотел “Равногор”, с. Равногор, община Брацигово беше проведена Първа съвместна работна среща с партньорите по проекта за създаване на Обществени съвети в двете избрани общини – Първомай и Перущица.

След проведените през месец август предварителни срещи с основните партньори от двете избрани […]

Дейности на фондацията и предоставени консултации на участници по програмата за периода (юни – август 2006)

През изтеклия период юли – август 2006 г. бяха предоставени от експерти на Фондация „Земята – източник на доходи“ 164 индивидуални консултации обхващащи 38 ромски семейства (от тях 5 извън програмата) от 8 селища. Темата на консултациите бе свързана основно с растителна защита на отглежданите зеленчукови култури и трайни насаждения. Анализът от извършените […]

Архив Новини