Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Работна среща по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” (05 септември 2008)

На 5 септември 2008 г. в град Първомай се проведе работна среща по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност”, финансиран по схемата “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание“ с партньорите от община Първомай.

септември 5th, 2008 | Category: новини |

Архив Новини