Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Среща на работните групи от родители за подкрепа на професионалното образование и обучение на ромски семейства, занимаващи се със земеделие в гр. Перущица и гр. Първомай (14 декември 2008)

Среща на работните групи от родители за подкрепа на професионалното образование и обучение на ромски семейства, занимаващи се със земеделие в гр. Перущица и гр. Първомай - 14.12.2008 г.

На 14 декември 2008 г. беше проведе среща на работните групи от родители за подкрепа на професионалното образование и обучение на ромски семейства, занимаващи се със земеделие в гр. Перущица и Първомай.

Бяха представени програмите на фондация „Земята-източник на доходи“ и възможностите за включване на родителите на ромските деца от проекта […]

Годишна среща 2008 (13 – 14 декември 2008)

Обучителен семинар на тема "Устойчиво земеделие, прилагане на нови технологии и възможности за стартиране на малък семеен бизнес" - 13-14.12.2008 г.

На 13 и 14-ти декември 2008 г. се проведе проведе традиционната годишна среща на фондацията с участниците в програма “Земята-източник на доходи”. Дискутирани бяха въпроси свързани с дейността през годината като беше направен отчет на осъществените дейности.

По време на годишната среща беше проведен и специализиран обучителен семинар на тема […]

Обучителен семинар на тема „Проблеми и успешни практики при работа в мултикултурна среда“ (21 ноември 2008)

Обучителен семинар на тема "Проблеми и успешни практики при работа в мултикултурна среда" - 21.11.2008 г.

На 21 ноември 2008 г. се проведе обучителен семинар на тема „Проблеми и успешни практики при работа в мултикултурна среда“. Преподаватели от катедра „Начална училищна педагогика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ споделиха своя опит и очертаха проблемните области при обучението в мултикултурна среда.

Участниците в семинара, учители в училища от общините […]

Работна среща по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” (05 септември 2008)

На 5 септември 2008 г. в град Първомай се проведе работна среща по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност”, финансиран по схемата “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание“ с партньорите от община Първомай.

септември 5th, 2008 | Category: новини |

Среща с партньорите от община Перущица по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” (20 август 2008)

Среща с партньорите от община Перущица по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” - 20.08.2008 г.

На 20 август в град Перущица се проведе първата работна среща с партньорите от община Перущица по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност”, финансиран по схемата “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание“. В нея взеха […]

Стартира изпълнението на проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” (01 август 2008)

От 1 август 2008 г. Фондация “Земята – източник на доходи” стартира изпълнението на проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност”, финансиран по схемата “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”.

В проекта са […]

Работна среща на тема „Представяне и обсъждане на проектни идеи по отворени схеми на ОП „Регионално развитие” за общини“ (29 февруари 2008)

Работна среща на тема "Представяне и обсъждане на проектни идеи по отворени схеми на ОП „Регионално развитие” за общини" - 29.02.2008 г.

На 29 февруари 2008 година, в зала ”Пълдин” на хотел Тримонциум – Пловдив беше проведена работна среща на тема „Представяне и обсъждане на проектни идеи по отворени схеми на ОП „Регионално развитие” за общини“.

Бяха разгледани конкретни проектни идеи, които могат да бъдат финансирани по отворените мерки на Оперативна програма […]

Участие в Международна селскостопанска изложба АГРА 2008 (19-23 февруари 2008)

Участие в Международна селскостопанска изложба АГРА 2008 - 19-23.02.2008 г.

Фондация „Земята – източник на доходи“ взе участие в ежегодната специализирана Международна селскостопанска изложба АГРА 2008, провела се в периода 19-23 февруари 2008 г. в Международен панаир – гр. Пловдив.

На щанда си организацията представи издадените книжки от поредицата „Земята – източник на доходи“, предназначени за дребни земеделски стопани. Поредицата […]

Кръгла маса на тема „Развитие на селските райони – партньорства за подкрепа на дребните земеделски стопани в периода 2008-2010 г.“ (22 февруари 2008)

Кръгла маса на тема "Развитие на селските райони - партньорства за подкрепа на дребните земеделски стопани в периода 2008-2010 г." - 22.02.2008 г.

На 22 февруари 2008 г., в зала „Европа“, Конгресен център на Международен панаир, Пловдив беше проведена кръгла маса на тема „Развитие на селските райони – партньорства за подкрепа на дребните земеделски стопани в периода 2008-2010 г.“. Срещата бе организирана от Фондация „Земята – източник на доходи“ със съдействието на Областна администрация – Пловдив. […]

Архив Новини