Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Обучения на участниците в програма „Земята – източник на доходи“ (18 декември 2016)

Обучение на участниците по програмата– 18.12.2016 г.

На 18 декември 2016 г. се проведоха две специализирани обучения на участниците в програма „Земята – източник на доходи“.

Първото обучение имаше за цел да запознае участниците със съвременни начини за напояване и хранене прилагани в земеделието. Бяха представени иновативни технологии за капково напояване и микродъждуване, както и възможностите, които тези […]

Информационен семинар за земеделски стопани на тема „Доходи от земеделска дейност. Осигуряване и данъчно облагане“ (12 май 2016)

Информационен семинар за земеделски стопани на тема „Доходи от земеделска дейност. Осигуряване и данъчно облагане“- 12.05.2016 г.

На 12 май 2016 г. в гр. Хасково Фондация „Земята-източник на доходи“ участва в извеждането на информационен семинар за земеделски стопани на тема „Доходи от земеделска дейност. Осигуряване и данъчно облагане“. Организатор на семинара беше национална служба за съвети в земеделието (Териториален офис – гр. Хасково), със съдействието на Аграрен университет – Пловдив. […]

Провеждане на практическо обучение за отглеждане на билки в с. Брестница, обл. Ловеч (16 април 2016)

Провеждане на практическо обучение за отглеждане на билки в с. Брестница, обл. Ловеч - 16.04.2016 г.

На 16 април 2016 г. екип от фондацията (Иван Пенов, Димитър Георгиев и Стефан Христов), съвместно със специалист по лечебни растения от Аграрен университет – Пловдив (д-р Иванка Семерджиева) участва в обучение за отглеждане на билки в с. Брестница, обл. Ловеч. Организатор на събитието беше международната организация „Инициатива за социално израстване„. На обучението […]

Проследяване на здравното състояние на насажденията в землищата на гр. Перущица, с. Брестовица, с. Чалъкови, с. Пъдарско и с. Дълго поле (декември 2015 – март 2016 г.)

Агрономически консултации - 12.2015-03.2016 г.

За изминалoто четиримесечие декември 2015 – март 2016 г. бяха извършени регулярни посещения на насаждения в землищата на гр. Перущица, с. Брестовица, с. Чалъкови, с. Пъдарско и с. Дълго поле.

Сравнително меката зима благоприятстваше развитието на оранжерийните култури в с. Чалъкови, както на чесън и репички, така и на култури, които […]

Годишна среща 2015 (22 – 23 януари 2016)

На 22 и 23 януари 2016 г., в хотел „Интелкооп“ – гр. Пловдив се проведе традиционната годишна среща на участниците в програма „Земята-източник на доходи”. На срещата присъстваха участници по програмата, представител от ТСА, както и партньорите по проекта – Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, […]

Подаване на заявки за финално плащане по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ по ПРСР (2007-2013) (август – септември 2015)

Подпомагане за изготвяне на бизнесплановете на стопаните и заявленията за кандидатстване по мярка 141 по ПРСР (2007-2013)

На 28.08.2015 г. и 29.09.2015 г. двама участници по програмата, Костадин Домбов и Божил Божилов подадоха заявки за финално плащане по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013). Бизнесплановете на стопаните и заявленията за кандидатстване бяха изготвени и подадени с […]

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови (01 септември 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови - 01.09.2015 г.

На 01 септември 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха земеделски стопани в с. Чалъкови, включени по програмата. Целта на посещение беше да се прегледа състоянието на културите след използваните химични препарати след дъждовете и да се дадат агрономически консултации.

Част от […]

Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Стряма (27 август 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Стряма - 27.08.2015 г.

На 27 август 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов) посети участници по програмата от с. Стряма. Целта на посещение беше да се вземат почвени проби от имотите, които стопаните рекултират, да се прегледа състоянието на културите след дъждовете и да се дадат […]

Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Чалъкови (26 август 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови - 26.08.2015 г.

На 26 август 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов) посети земеделски стопани в с. Чалъкови, включени по програмата. Целта на посещение беше да се вземат почвени проби от имотите, които стопаните рекултират, да се прегледа състоянието на културите след дъждовете и да […]

Проследяване на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица (11 август 2015)

Проследяване на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица и предоставяне на агрономически консултации - 11.08.2015 г.

На 11.08.2015 г. бяха посетени земеделски масиви в землището на гр. Перущица. Направен е преглед на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица. За разлика от миналата година, през тази година климатичните условия са много по-благоприятни за отглеждането на тази култура. Стопаните са взели необходимите мерки и нападенията от гъбни […]

Архив Новини