Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Втора работна среща на Обществените съвети в общините Перущица и Първомай за обсъждане проблемите на дребните селскостопански производители (30 – 31 октомври 2006)

На 30 и 31 октомври 2006 г. беше проведена втора работна среща на Обществените съвети в общините Перущица и Първомай за обсъждане проблемите на дребните селскостопански производители, изпълнението на проекта и перспективите за развитие на тези съвети. Подписан меморандум за партньорство и подкрепа на селскостопанските производители в общините Перущица и Първомай.

октомври 31st, 2006 | Category: новини, обучение, Перущица, Първомай, работна среща |

Втори работен семинар за Развитие капацитета на партньорите по проект “Обучение на селскостопански производители от райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии” (13 – 14 октомври 2006)

Втори работен семинар към дейност Развитие капацитета на партньорите по проекта се проведе на 13 и 14 октомври в хотел “Джамура”, с. Бачково. На него бяха представени и обсъдени нови практики и технологии, прилагани в зеленчукопроизводството и овощарството. Семинарът е организиран в партньорство със специализираните гимназии по селско стопанство в общините Перущица и […]

Първа работна среща по проект “Обучение на селскостопански производители от райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии” (30 септември – 01 октомври 2006)

200609103001

На 30 септември – 01 октомври 2006 г. в хотел “Равногор”, с. Равногор, община Брацигово беше проведена Първа работна среща за стартиране обучението на преподаватели от професионалните гимназии в Първомай и Перущица на тема „Изисквания и проблеми на продължаващото професионално обучение„. Предстои разработване на програми за краткосрочни курсове за обучение на селскостопански производители […]

Архив Новини