Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Закупуване на фризьорско оборудване за участник в програмата (10 април 2014)

Инициатива за закупуване на фризьорско оборудване - 10.04.2014

Екип от Фондация „Земята-източник на доходи“, Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов, подпомогна участник по програмата по инициативата за закупуване на фризьорски стол. Бяха оценени възможностите на желания модел. Разгледани бяха начините за инсталиране на стола към водопроводната мрежа и бяха дадени напътствия за оптималните варианти. Беше закупен желаният фризьорски стол, с […]

Закупена апаратура за химични анализи на почви и води и обучение на екипа (04 Април 2014)

Обучение на екип от Фондация "Земята-източник на доходи" за методики за химичен анализ на почви - 04.04.2014 г.

Беше закупена апаратура за колориметрично определяне на химични елементи в почвата (азот, фосфор, калий), киселинност на почвите (pH), активност на почвите за повишаване на качеството на агрономическите консултации. На екип от Фондация „Земята източник на доходи“, Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов бе проведено обучение от представител на фирма Биотехлаб за методики […]

Проучване на предложение за инициатива – посещение на автосалони в Карлово (03-04 април 2014)

Работа по инициатива за закупуване на микробус за оркестър - 03-04.04.2014 г.

На 03 и 04 април 2014 представители от Фондация “Земята – източник на доходи” Веселин Трендафилов, Крум Христов, Димитър Георгиев и Стефан Христов, заедно с партньора „ЛАРГО”– Кюстендил и представители от оркестър „EXCEL” посетиха гр. Карлово във връзка с намиране на подходящ микробус за групата. Прегледани бяха доста превозни средства, но за съжаление […]

Подписани споразумения за сътрудничество с нови три организации (01 април 2014)

На 1 април 2014 г. бяха сключени споразумения за сътрудничество с нови три организации от страната за разпространение на Модела на Фондация Земята – източник на доходи”.

Новите ни партньори са:

Сдружение „Нов път” – с. Хайредин, http://newroad-hajredin.org/

Сдружение „Свят без граници” – гр. Стара Загора, http://www.sviatbezgranici.org/

[…]

Архив Новини