Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Участие в експертен форум за социална интеграция на ромската общност – Велико Търново (29 юли 2015)

На 29.07.2015 г. в гр. Велико Търново се състоя форум на тема „Икономически фактори и инструменти за социална интеграция на ромската общност: Добри български практики“. На него бяха представени добри практики за успешна социална и икономическа интеграция на ромски млцинства. Фондация „Земята – източник на доходи“ представи своя опит при подкрепата на семействата […]

Работна среща на партньорите (24 юли 2015)

Работна среща на партньорите - 24.07.2015 г.

На 24 юли 2015 г. в Хотел „Сарай“ – пловдивско, беше проведена работна среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“. Целта на срещата беше обмяна на опит, взаимопомощ между партньорите за осъществяване на типови инициативи. Бяха обсъдени основните принципи, които всеки партньор следва при изпълнението на инициативата, от […]

Разширен пети управителен съвет „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (23 юли 2015)

Петият управителен съвет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ - 23.07.2015 г.

На 23.07.2015г. се проведе петият поред управителен съвет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“. Този път освен представители на финансиращата организация – „Тръст за социална алтернатива“, бяха поканени и всички организации от страната с които Фондацията работи в партньорство.

Срещата премина в два основни етапа. През първия бяха […]

Архив Новини