Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Мониторинг на осъществени инициативи и проучване на нови предложения в Ямболско (25 Юли 2014)

Мониторинг на инициативата „Закупуване на крави“ в с. Окоп - 25.07.2014 г.

На 25 Юли 2014 експерти от Фондация “Земята – източник на доходи”, Веселин Трендафилов, Стефан Христов, заедно с Ангел Ангелов (специалист животновъд) посетиха Фондация „Болни от астма“, гр. Ямбол. Беше обсъдена работата до момента и уточнени въпроси, свързани с осъществяването на инициативите. Целта на посещението бе мониторинг на осъществени инициативи и проучване на […]

Извършени химични анализи на проби от почви от имоти на участник от гр. Перущица (17 Юли 2014)

Извършени химични анализи на почви от имоти на участници в програмата - 17.07.2014 г.

На 17 Юли 2014 експерти от Фондация „Земята – източник на доходи“, Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов, посетиха гр. Перущица, където извършиха химични анализи на проби от почви от имоти на бенефициенти. Бяха направени анализи на химическия състав на почвата в три имота в района на Перущица. Имотите са на дългогодишен […]

Обучителен семинар за управлението на риска за околната среда и опазване на природните ресурси на регионално ниво (16 юли 2014)

Обучителен семинар за управлението на риска за околната среда и опазване на природните ресурси -16.07.2014

Представител на Фондация „Земята-източник на доходи“ участва в обучителен семинар за управлението на риска за околната среда и опазване на природните ресурси на регионално ниво. На срещата присъстваха експерти от Областна дирекция на земеделието, Националната служба за съвети в земеделието и Аграрен университет. Темата, представена от Стефан Христов беше „Земеделието и околната среда. […]

Обучение на земеделски производители за добри земеделски практики (15 юли 2014)

Обучителен семинар за добри земеделски практики - 15.07.2014 г.

Представител на Фондация „Земята-източник на доходи“ участва в обучителен семинар на тема „Земеделието и околната среда. Антропогенен натиск и начини за намаляване на вредното влияние – задължения, ползи и перспективи“. В обучението взеха участие бенефициенти на Фондацията. Специално внимание беше насочено към добрите земеделски практики. В детайли бяха обсъдени основните източници на замърсяване, […]

Архив Новини