Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Връчване на сертификати на земеделски стопани от гр. Първомай и гр. Перущица, преминали цикъл от специализирани обучения (08-09 юли 2009)

На 08 юли 2009 г. бяха връчени сертификати на 40 земеделски стопани от гр. Перущица, преминали цикъл от специализирани обучения с продължителност от 30 учебни часа по:

„Лозарство“; „Овощартсво“; „Зеленчукопроизводство“.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { border: […]

Архив Новини