Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Семинар „Лидерство в общността” (20-21 май 2011)

Обучителен семинар за партньорски оганизации в рамките на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” - 20-21.05.2011 г.

На 20 и 21 май 2011 г. в хотел „Акваленд” – гр. Пловдив се проведе вторият обучителен семинар за партньорски оганизации в компонента по разпространение на модела в рамките на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”. Семинарът беше организиран от Фондация „Земята – източник на доходи” в партньорство с Фондация „С.Е.Г.А. […]

Участие в семинар, организиран от българското правителство в партньорство със Световната банка (16 май 2011)

На 16.05.2011 г. представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ взеха участие в организирания от българското правителство семинар „Успешно разгръщане на дейностите за ромското приобщаване: предизвикателства, добри практики и поуки“. Събитието се реализира в партньорство със Световната банка.

Конференция, организирана от Корпуса на мира в България (12-15 май 2011)

Участие в конференция, организирана от Корпуса на мира в България - 12-15.05.2011 г.

В периода 12-15 май 2011 г. във Враца се проведе Конференция на сътрудниците на доброволци от Корпуса на мира. По време на конференцията новите доброволци се запознаха с техните сътрудници от приемащите ги организации. Фондация „Земята – източник на доходи“ е с дългогодишен опит в работата с доброволци и приема трети доброволец.

[…]

Архив Новини