Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Среща на партньорите (13 декември 2014)

Подписване на споразумения с партньорите - 13.12.2014 г.

На 13 декември хотел „Сарай“ – с. Калояново се проведе среща на партньорите, в която бяха представени постигнатите резултати до момента. Представиха се и се обсъдиха успехите и трудностите при осъществяване на инициативите при всеки един партньор. Бяха обсъдени изпълнението на индикаторите и необходимостта от още финансови средства за новия период. Подписаха се […]

Годишна среща 2014 (12 – 13 декември 2014)

Годишна среща на участниците в програмата „Земята – източник на доходи” 12-13.12.2014 г.

На 12 и 13 декември в хотел “Сарай” – с. Калояново се състоя Традиционната Годишна Среща на участниците в Програмата „Земята – източник на доходи”. През първия ден бяха представени постигнатите през изминалата 2014 резултати. Коментирана е дейността на фондацията през изминалата 2014 година. Подробно се обсъдиха бъдещите виждания за развитие, както на […]

Участие в работна среща в гр. Кюстендил (01 декември 2014)

Участие в работна среща в Кюстендил- 01.12.2014 г.

На 01 Декември 2014 г. председателят на Фондация „Земята – източник на доходи“, Иван Пенов, взе участие в работна среща с EFC, ТСА и представители на местната власт. Беше представен моделът на „Земята – източник на доходи” и възможностите, които предлага проектът „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” за подкрепата за реализация […]

Проучване на предложения за нови инициативи от партньора Сдружение „ЛАРГО”– Кюстендил

Мониторинг на инициатива „Закупуване на пътнически микробус – 9 местен“ - 01.12.2014 г.

На 01 декември 2014 г. екип на Фондация „Земята – източник на доходи“ посети град Кюстендил, където беше извършен мониторинг на инициативи на партньора, Сдружение „ЛАРГО”– Кюстендил. По инициативата „Закупуване на пътнически микробус – 9 местен“ бяха обсъдени с бенефициента постигнатите ползи като благодарение на закупения микробус, оркестърът успешно е направил множество участия […]

Архив Новини