Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)Маркиране на границите на имоти и предоставяне на агрономически консултации в с. Чалъкови, с. Стряма и с. Пъдарско (21 Май 2014)

Маркиране на граници на имоти на участници от Чалъкови - 21.05.2014 г.

На 21 Май 2014 Димитър Георгиев и Стефан Христов посетиха по заявка земеделски стопани от с. Пъдарско и с. Чалъкови за уточняване на границите на имотите, които обработват. В с. Чалъкови бяха маркирани точки от имота на един участник по програмата, като Димитър Георгиев допълнително даде и консултации за отглеждане на културите и […]

Годишна среща 2013 (10 – 11 януари 2014)

На 10 и 11 януари 2014 г. в хотел „Интелкооп“ беше проведена Годишната среща на участниците по Програмата. През първия ден бяха представени постигнатите резултати през изминалата 2013г. Дискутирани бяха въпроси свързани с дейността през годината като беше направен отчет на осъществените дейности. Следващият ден за бенефициентите премина в специализирани обучения и индивидуални […]

Годишна среща 2012 (30 ноември – 01 декември 2012)

Годишната среща на участниците в програма „Земята – източник на доходи” - 30.11.2012 г.

На 30 ноември и 1 декември 2012 г. се проведе годишната среща на участниците в програма „Земята – източник на доходи” с финансовата подкрепа по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”

В първия ден от срещата бяха обсъдени годишните резултати от дейността ни и по-специално: подадените молби за финансиране […]

Първа среща на УС на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (29 юли 2010)

Посещение на участник от с. Пъдарско, община Брезово - 29.07.2010 г.

На 29.07.2010 г. в гр. Пловдив беше проведена първа среща на УС на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“. Представителите на фондация „Америка за България“ посетиха и един от участниците в проекта от с. Пъдарско.

На срещата бяха обсъдени дейностите стартирали през първите три месеца от проекта.

юли 29th, 2010 | Category: Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи, Пъдарско, Управителен съвет |

Архив Новини