Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Консултации на земеделски стопани от гр. Перущица и с. Брестовица (30 Април 2015)

Предоставяне на агрономически консултации - 30.04.2015 г.

На 30 април 2015 експерти от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха гр. Перущица и с. Брестовица. Целта на посещението бе да се проследи развитието на културите, които кандидатите отглеждат и да им се дадат насоки по отношение на използването на торове и препарати. Получена бе представа […]

Посещение на земеделски стопани от гр. Перущица и с. Брестовица (27 Април 2015)

Предоставяне на агрономически консултации на участници по програмата - 27.04.2015 г.

На 27 април 2015 експерти от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха гр. Перущица и с. Брестовица. Направен е оглед общо на 5 земеделски имота в землището на гр. Перущица и на 4 имота в с. Брестовица. Бяха идентифицирани имотите, замерени границите им и бе направена оценка […]

Предоставяне на консултации на участници в програмата от гр. Перущица (23 Април 2015)

Замерване граници на имоти на участници и кандидат участници - 23.04.2015 г.

На 23 април 2015 експерти от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха гр. Перущица и с. Брестовица. През последния месец са постъпили заявки за закупуване на имоти от шест кандидата и във връзка с това, целта на посещението бе да се проучат кандидатите и да се прегледат […]

Мониторинг на осъществени инициативи от партньорски организации (17 април 2015)

Мониторинг на инициатива "Закупуване на крави" за участник в с. Окоп - 17.04.2015 г.

На 17 април 2015 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“ заедно с представители от Тръст за социална алтернатива посетиха Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол. Целта на посещението бе да се извърши съвместен мониторинг на осъществените инициативи.

Бяха посетени на място осъществените инициативи за:

Закупуване на крави […]

Архив Новини