Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Агрономически консултации в с. Чалъкови (30 юни 2015)

Проследяване на фитосанитарното състояние на отглежданите земеделски култури и предоставяне на агрономически консултации в с. Чалъкови - 30.06.2015 г.

На 30.06.2015 г. екип от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов), заедно със специалист агроном от АУ-Пловдив (Доц. Стоян Филипов) осъществха посещение на земеделски имоти на участници по програмата от с. Чалъкови. Целта на посещение бе да се извърши оглед на развитието на културите и да се даде […]

Агрономически консултации в с. Чалъкови (26 юни 2015)

Проследяване на фитосанитарното състояние на отглежданите земеделски култури и предоставяне на агрономически консултации в с. Чалъкови - 26.06.2015 г.

На 26.06.2015 г. екип от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) осъществи регулярно посещение на земеделски имоти на участници по програмата от с. Чалъкови. Целта на посещение бе да се извърши оглед на развитието на културите и да се даде своевременна информация на земеделските стопани за превенция и […]

Агрономически консултации в гр. Перущица (19 юни 2015)

Проследяване на фитосанитарното състояние на отглежданите земеделски култури в региона на гр. Перущица - 19.06.2015 г.

На 19.06.2015 г. екип от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) осъществи регулярно посещение на земеделски имоти на участници по програмата от гр. Перущица. Целта на посещение бе да се извърши оглед на развитието на културите и да се даде своевременна информация на земеделските стопани за превенция и […]

Осъществяване на инициатива „Закупуване на колесен трактор“ – Посещение в с. Борован, Видинско (16 юни 2015)

Оглед на трактор по инициатива „Закупуване на колесен трактор“ в с. Борован - 16.06.2015 г.

На 16 Юни 2015 експерти от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Крум Христов, Димитър Георгиев и Стефан Христов), заедно със специалист по моторни превозни средства и участника по програмата посетиха с. Борован и гр. Враца по одобрена заявка за закупуване на трактор. Целта на посещение бе проучване на предлаганите трактори в страната. […]

Обява – Стартира Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016 г.

Фондация „Земята – източник на доходи“съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016 г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има […]

Посещение в Ракитово за мониторинг и проучване на нови идеи (08 юни 2015)

Проучване на предложение за "Закупуване на вана за мляко за ферма" в гр. Ракитово - 08.06.2015 г.

На 08.06.2015 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньора Фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово. Целта на посещение беше мониторинг на осъществени инициативи, както и проучване на нови предложения.

Бяха посетени на място осъществени инициативи за:

Закупуване на ливада; Закупуване на оборудване за […]

Посещение в гр. Първомай и с. Караджалово (04 юни 2015)

проучване на предложение за закупуване на земя в с. Караджалово - 04.06.2015 г.

На 04 Юни 2015 експерти от Фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха гр. Първомай и с. Караджалово. Целта на посещение бе проучване на предложение за закупуване на земя. Беше посетен на място желания земеделски имот. Нивата е с добро местоположение, разположена в близост до регулация, като в […]

Агрономически консултации в гр. Перущица и с. Брестовица (03 юни 2015)

Участници в Програмата от с. Брестовица обират плодовете на труда си - 03.06.2015 г.

На 03.06.2015 г. екип от Фондация „Земята-източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посети земеделски стопани от гр. Перущица и Брестовица. Целта на посещение бе проучване на предложение за закупуване на земя и проследяване на развитието на земеделските култури.

В гр. Перущица беше разгледано предложение от нов кандидат по програмата […]

Архив Новини