Език:

America for Bulgaria Foundation
Проучване на ново предложение за инициатива в с. Лесново (27 ноември 2014)

Проучване на предложение за закупуване на оборудване за кафене в с. Лесново - 27.11.2014 г.

На 27 Ноември 2014 г представители от Фондация “Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов и Стефан Христов, заедно с представител от партньорската организация Сдружение „Нов път“ – с. Хайредин (Спаска Михайлова) посетиха с. Лесново, Община Елин Пелин.

Беше разгледано предложение за закупуване на оборудване за кафене. Кандидатът желае да бъде […]

Проучване и мониторинг на инициативи в гр. Стара Загора и гр. Бургас (17 Ноември 2014)

Мониторинг на инициатива „Закупуване на оборудване за фотоателие“ в гр. Бургас - 17.11.2014 г.

На 17 Ноември 2014 г. представители от Фондация “Земята – източник на доходи”, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов посетиха партньора от Стара Загора – Фондация “Свят без граници“. Целта на посещението беше да се проучат няколко нови идеи и да се осъществи преглед на документацията на партньора за финансирани инициативи.

Проучване и мониторинг на инициативи в гр. Ямбол, с. Скалица, с. Кирилово и с. Козарево (12 ноември 2014)

Работа с партньора от Ямбол – Фондация „Болни от астма“ - 12.11.2014

На 12 Ноември 2014 г. представители от Фондация “Земята – източник на доходи”, Веселин Трендафилов и Стефан Христов, посетиха партньора от Ямбол – Фондация „Болни от астма“. Целта на посещението бе преглед на документацията на осъществени инициативи, мониторинг и преглед на нови предложения за инициативи. Заедно с представители от партньорската организация бяха посетени […]

Мониторинг и проучване на предложения за инициативи в Ракитово (10 ноември 2014)

Предложение за закупуване на оборудване за магазин - 10.11.2014 г.

На 10 ноември 2014 г представители от Фондация “Земята – източник на доходи“ посетиха партньора от гр. Ракитово – Фондация „Бъдеще”. Целта на посещение беше да се прегледат документите за осъществени инициативи, както и да бъдат разисквани с партньора новите предложения за инициативи.

Беше обсъдена идея за закупуване на нова моторна […]

Посещения на ученици в Перущица, Чалъкови, Розино, Пастуша по проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2014/2015 г.“ (Август-Октомври 2014)

В периода август-октомври 2014 г. представители на Фондация “Земята – източник на доходи” Марияна Шишкова, Георги Георгиев, Крум Христов, Соня Торманова, Росица Емилова, Димитър Георгиев и Стефан Христов посетиха семействата на ученици от Перущица, Чалъкови, Розино, Пастуша за включване в проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2014/2015 г.“. Бяха дадени подробни […]

Архив Новини