Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Семинар на тема „Разработване на проекти в условията на членство в ЕС” (21-22 януари 2013)

На 21 и 22 януари, в Пловдив, съвместно с Центъра по предприемачество към ТУ – София, филиал Пловдив и РЕКИЦ „Читалища” – Пловдив, се проведе двудневен семинар на тема „Разработване на проекти в условията на членство в ЕС”. В първия ден, участниците бяха запознати със същността на проектната идея и възможностите за привличане […]

Участници по мярка „Млад фермер“ получиха второ плащане (декември 2012)

В края на декември 2012 година трима земеделски стопани, участници по проекта „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” получиха второ плащане по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013). Документите за кандидатстване и проектите бяха изготвени и подадени с подкрепата на експерти […]

Архив Новини