Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Семинар относно Програмата за развитие на селските райони (19 февруари 2011)

На 19.02.2011 г. във Водната палата в гр. Пловдив се проведе среща с участниците, изпълняващи бизнес планове по мерки от Програмата за развитие на селските райони. Разяснени бяха въпросите относно изискванията към документацията и дейностите по изпълнението на бизнес плановете. В срещата се включиха и нови участници, проявяващи интерес към ПРСР, на които […]

Провеждане на семинар за лозари и овощари (18 февруари 2011)

На 18.02.2011 г. Фондация „Земята – източник на доходи“ организира среща-семинар на участниците в програма „Земята – източник на доходи“ от гр. Перущица с консултанта Георги Говедаров, преподавател от Аграрен университет – гр. Пловдив. Срещата се проведе в ромската махала на града в кафенето на Златка Христова, бенефициент по инициативата “Реконструкция на съществуващо […]

Трифон Зарезан (14 февруари 2011)

Отбелязване на "Трифон Зарезан" в гр. Перущица - 14.02.2011 г. - 18.02.2011 г.

На 14.02.2011 г. в ромската махала на гр. Перущица за първа година се проведе отбелязване на празника Трифон Зарезан. Мъжете от махалата направиха ритуално „зарязване“ на лозята, а след това празникът продължи с песни и танци.

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-2 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-2 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Архив Новини