Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Участие в заключителна конференция на Национална селска мрежа (30 септември 2015)

На 30 септември 2015 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“ взеха участие в заключителна конференция на Национална селска мрежа, проведена в хотел Хилтън, гр. София. На конференцията бяха представени резултатите от дейността и значението на НСМ, в т.ч. и за прилагането на ПРСР 2007-2013 г. Бяха представени и добри практики […]

Подаване на заявки за финално плащане по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ по ПРСР (2007-2013) (август – септември 2015)

Подпомагане за изготвяне на бизнесплановете на стопаните и заявленията за кандидатстване по мярка 141 по ПРСР (2007-2013)

На 28.08.2015 г. и 29.09.2015 г. двама участници по програмата, Костадин Домбов и Божил Божилов подадоха заявки за финално плащане по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013). Бизнесплановете на стопаните и заявленията за кандидатстване бяха изготвени и подадени с […]

Работа по проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2015/2016“ в гр. Перущица, гр. Кричим, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре (Юли-Октомври 2015)

Работа по проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2015/2016“ - Юли-Октомври 2015 г.

В периода юли-октомври 2015 г. представители на Фондация “Земята – източник на доходи” (Марияна Шишкова, Георги Георгиев, Крум Христов, Соня Торманова, Росица Емилова, Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха семействата на ученици от гр. Перущица, с. Йоаким Груево, за включване в проект „Равен шанс – достъп до средно образование“.

След […]

Работа по проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2015/2016“ в с. Розино, с. Столетово, с. Богдан, с. Климент (Юли-Октомври 2015)

Работа по проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2015/2016“ в с. Розино, с. Столетово, с. Богдан, с. Климент - Юли-Октомври 2015 г.

В периода юли-октомври 2015 г. представители на Фондация “Земята – източник на доходи” (Марияна Шишкова и Стефан Христов) извършиха посещения на ученици от с. Розино, с. Столетово, с. Богдан, с. Климент. Целта на посещенията беше да се съберат данни за кандидат участници за включване в проект „Равен шанс – достъп до средно образование“. […]

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови (01 септември 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови - 01.09.2015 г.

На 01 септември 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев и Стефан Христов) посетиха земеделски стопани в с. Чалъкови, включени по програмата. Целта на посещение беше да се прегледа състоянието на културите след използваните химични препарати след дъждовете и да се дадат агрономически консултации.

Част от […]

Архив Новини