Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Среща на партньорите (13 декември 2014)

Подписване на споразумения с партньорите - 13.12.2014 г.

На 13 декември хотел „Сарай“ – с. Калояново се проведе среща на партньорите, в която бяха представени постигнатите резултати до момента. Представиха се и се обсъдиха успехите и трудностите при осъществяване на инициативите при всеки един партньор. Бяха обсъдени изпълнението на индикаторите и необходимостта от още финансови средства за новия период. Подписаха се […]

Годишна среща 2014 (12 – 13 декември 2014)

Годишна среща на участниците в програмата „Земята – източник на доходи” 12-13.12.2014 г.

На 12 и 13 декември в хотел “Сарай” – с. Калояново се състоя Традиционната Годишна Среща на участниците в Програмата „Земята – източник на доходи”. През първия ден бяха представени постигнатите през изминалата 2014 резултати. Коментирана е дейността на фондацията през изминалата 2014 година. Подробно се обсъдиха бъдещите виждания за развитие, както на […]

Участие в работна среща в гр. Кюстендил (01 декември 2014)

Участие в работна среща в Кюстендил- 01.12.2014 г.

На 01 Декември 2014 г. председателят на Фондация „Земята – източник на доходи“, Иван Пенов, взе участие в работна среща с EFC, ТСА и представители на местната власт. Беше представен моделът на „Земята – източник на доходи” и възможностите, които предлага проектът „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” за подкрепата за реализация […]

Проучване на предложения за нови инициативи от партньора Сдружение „ЛАРГО”– Кюстендил

Мониторинг на инициатива „Закупуване на пътнически микробус – 9 местен“ - 01.12.2014 г.

На 01 декември 2014 г. екип на Фондация „Земята – източник на доходи“ посети град Кюстендил, където беше извършен мониторинг на инициативи на партньора, Сдружение „ЛАРГО”– Кюстендил. По инициативата „Закупуване на пътнически микробус – 9 местен“ бяха обсъдени с бенефициента постигнатите ползи като благодарение на закупения микробус, оркестърът успешно е направил множество участия […]

Проучване на ново предложение за инициатива в с. Лесново (27 ноември 2014)

Проучване на предложение за закупуване на оборудване за кафене в с. Лесново - 27.11.2014 г.

На 27 Ноември 2014 г представители от Фондация “Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов и Стефан Христов, заедно с представител от партньорската организация Сдружение „Нов път“ – с. Хайредин (Спаска Михайлова) посетиха с. Лесново, Община Елин Пелин.

Беше разгледано предложение за закупуване на оборудване за кафене. Кандидатът желае да бъде […]

Проучване и мониторинг на инициативи в гр. Стара Загора и гр. Бургас (17 Ноември 2014)

Мониторинг на инициатива „Закупуване на оборудване за фотоателие“ в гр. Бургас - 17.11.2014 г.

На 17 Ноември 2014 г. представители от Фондация “Земята – източник на доходи”, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов посетиха партньора от Стара Загора – Фондация “Свят без граници“. Целта на посещението беше да се проучат няколко нови идеи и да се осъществи преглед на документацията на партньора за финансирани инициативи.

Проучване и мониторинг на инициативи в гр. Ямбол, с. Скалица, с. Кирилово и с. Козарево (12 ноември 2014)

Работа с партньора от Ямбол – Фондация „Болни от астма“ - 12.11.2014

На 12 Ноември 2014 г. представители от Фондация “Земята – източник на доходи”, Веселин Трендафилов и Стефан Христов, посетиха партньора от Ямбол – Фондация „Болни от астма“. Целта на посещението бе преглед на документацията на осъществени инициативи, мониторинг и преглед на нови предложения за инициативи. Заедно с представители от партньорската организация бяха посетени […]

Мониторинг и проучване на предложения за инициативи в Ракитово (10 ноември 2014)

Предложение за закупуване на оборудване за магазин - 10.11.2014 г.

На 10 ноември 2014 г представители от Фондация “Земята – източник на доходи“ посетиха партньора от гр. Ракитово – Фондация „Бъдеще”. Целта на посещение беше да се прегледат документите за осъществени инициативи, както и да бъдат разисквани с партньора новите предложения за инициативи.

Беше обсъдена идея за закупуване на нова моторна […]

Посещения на ученици в Перущица, Чалъкови, Розино, Пастуша по проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2014/2015 г.“ (Август-Октомври 2014)

2014stipendiantska_011

В периода август-октомври 2014 г. представители на Фондация “Земята – източник на доходи” Марияна Шишкова, Георги Георгиев, Крум Христов, Соня Торманова, Росица Емилова, Димитър Георгиев и Стефан Христов посетиха семействата на ученици от Перущица, Чалъкови, Розино, Пастуша за включване в проект „Равен шанс – достъп до средно образование 2014/2015 г.“. Бяха дадени подробни […]

Посещение на фирми до с. Труд и с. Калояново, занимаващи се с продажба на балировачки втора употреба (24 октомври 2014)

Проучване на инициатива "Закупуване на балировачка" - 24.10.2014 г.

На 24 октомври 2014 г. представители от Фондация “Земята – източник на доходи” Веселин Трендафилов, Димитър Георгиев, заедно с кандидат за участие по програмата от с. Шейново, посетиха складовите бази на 3 фирми, занимаващи се с продажба на селскостопанска техника втора употреба. Бяха прегледани наличните машини и обсъдени с продавачите процедурите за осъществяване […]

Архив Новини