Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Работа по заявки за финансиране за периода февруари – април 2013 (февруари – април 2013)

За тримесечието февруари – април, са постъпили 20 заявки за финансиране от фондация „Земята – източник на доходи”. Най-належащите от тях са одобрени, като за периода са финансирани закупуването на ДМА и КМА в размер на 7092лв. Сред тях са предимно материали и оборудване за оранжерии, както и закупуване на семена и торове. […]

Архив Новини