Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Посещение на фирми до с. Труд и с. Калояново, занимаващи се с продажба на балировачки втора употреба (24 октомври 2014)

Проучване на инициатива "Закупуване на балировачка" - 24.10.2014 г.

На 24 октомври 2014 г. представители от Фондация “Земята – източник на доходи” Веселин Трендафилов, Димитър Георгиев, заедно с кандидат за участие по програмата от с. Шейново, посетиха складовите бази на 3 фирми, занимаващи се с продажба на селскостопанска техника втора употреба. Бяха прегледани наличните машини и обсъдени с продавачите процедурите за осъществяване […]

Проучване на предложения за инициативи в Стара Загора, Хан Аспарухово, Зимница, Дъбово (17 октомври 2014)

Работа с партньорската организация Фондация “Свят без граници“ – Стара Загора - 17.10.2014 г.

На 17 октомври 2014 експертите по проекта Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов посетиха партньорската организация фондация “Свят без граници“ – Стара Загора.

Бяха прегледани документите по отчетите за четиримесечието и бе направен план за посещение на място на няколко нови предложения за инициативи.

В с. Хан […]

Извършени химични анализи на проби от почви от имоти на бенефициенти (10 Октомври 2014)

Химични анализи на проби от почви от имоти на участници по Програмата - 10.10.2014 г.

На 10 октомври 2014 експерти от Фондация “Земята – източник на доходи” Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов извършиха химичен анализ за съдържанието на Амониев азот (NH4+ N), нитратен азот (NO3– N), калий (K+), ортофосфати (PO4-P), киселинност (pH) на взети предварително почви от различни имоти на бенефициенти. Целта е да се дадат […]

Архив Новини