Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Среща на работните групи от родители за подкрепа на професионалното образование и обучение на ромски семейства, занимаващи се със земеделие в гр. Перущица и гр. Първомай (14 декември 2008)

Среща на работните групи от родители за подкрепа на професионалното образование и обучение на ромски семейства, занимаващи се със земеделие в гр. Перущица и гр. Първомай - 14.12.2008 г.

На 14 декември 2008 г. беше проведе среща на работните групи от родители за подкрепа на професионалното образование и обучение на ромски семейства, занимаващи се със земеделие в гр. Перущица и Първомай.

Бяха представени програмите на фондация „Земята-източник на доходи“ и възможностите за включване на родителите на ромските деца от проекта […]

Годишна среща 2008 (13 – 14 декември 2008)

Обучителен семинар на тема "Устойчиво земеделие, прилагане на нови технологии и възможности за стартиране на малък семеен бизнес" - 13-14.12.2008 г.

На 13 и 14-ти декември 2008 г. се проведе проведе традиционната годишна среща на фондацията с участниците в програма “Земята-източник на доходи”. Дискутирани бяха въпроси свързани с дейността през годината като беше направен отчет на осъществените дейности.

По време на годишната среща беше проведен и специализиран обучителен семинар на тема […]

Архив Новини