Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Обучения на участниците в програма „Земята – източник на доходи“ (18 декември 2016)

Обучение на участниците по програмата– 18.12.2016 г.

На 18 декември 2016 г. се проведоха две специализирани обучения на участниците в програма „Земята – източник на доходи“.

Първото обучение имаше за цел да запознае участниците със съвременни начини за напояване и хранене прилагани в земеделието. Бяха представени иновативни технологии за капково напояване и микродъждуване, както и възможностите, които тези […]

Работна среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи-фаза 3″ (30 юни – 01 юли 2016)

Работна среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи-фаза3“ - 30.06 – 01.07.2016 г.

На 30.06 и 01.07.2016 г. в Хотел „Интелкооп“, гр. Пловдив беше проведена работна среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи-фаза3“. Работната среща беше за споделяне на опит на партньорите по проекта. Основните теми които бяха акцентирани бяха:

Споделяне на опит по реализация на икономически инициативи и изпълнение на […]

Информационен семинар за земеделски стопани на тема „Доходи от земеделска дейност. Осигуряване и данъчно облагане“ (12 май 2016)

Информационен семинар за земеделски стопани на тема „Доходи от земеделска дейност. Осигуряване и данъчно облагане“- 12.05.2016 г.

На 12 май 2016 г. в гр. Хасково Фондация „Земята-източник на доходи“ участва в извеждането на информационен семинар за земеделски стопани на тема „Доходи от земеделска дейност. Осигуряване и данъчно облагане“. Организатор на семинара беше национална служба за съвети в земеделието (Териториален офис – гр. Хасково), със съдействието на Аграрен университет – Пловдив. […]

Годишна среща 2015 (22 – 23 януари 2016)

На 22 и 23 януари 2016 г., в хотел „Интелкооп“ – гр. Пловдив се проведе традиционната годишна среща на участниците в програма „Земята-източник на доходи”. На срещата присъстваха участници по програмата, представител от ТСА, както и партньорите по проекта – Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, […]

Участие в обучение „Набиране на средства от НПО – защо не?“ (02 – 03 декември 2015)

Участие в обучение „Набиране на средства от НПО – защо не?“ - 02-03.12.2015 г.

На 02 и 03 декември 2015 г. представител от Фондация „Земята – източник на доходи“ взе участие в обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители, организирано от Българският център за нестопанско право, проведено в Парк хотел Витоша, София. Обучители по време на събитието бяха от Български център за нестопанско право, […]

В гр. Перущица беше проведено обучение за овощари

Обучение за овощари от гр. Перущица 22.02.2015 г.

На 22.02.2015 г. Фондация “Земята – източник на доходи” организира среща-обучение на участниците в програмата от гр. Перущица. Обучението проведоха Димитър Колев, специалист лозаро-градинар, Димитър Георгиев, Стефан Христов и Росица Емилова от Фондация “Земята – източник на доходи”. Темата на обучението беше „Основни формировки и актуални тенденции при създаването на черешови градини“. Срещата […]

В с. Брестовица беше проведено обучение за овощари

Обучение за овощари от с. Брестовица 21.02.2015 г.

На 21.02.2015 г. Фондация “Земята – източник на доходи” организира среща-обучение на участниците в програмата от с. Брестовица. Обучението проведоха Димитър Колев, специалист лозаро-градинар и Димитър Георгиев, Стефан Христов и Росица Емилова от Фондация “Земята – източник на доходи”. Темата на обучението беше „Основни формировки и актуални тенденции при създаването на черешови градини“. […]

Годишна среща 2014 (12 – 13 декември 2014)

Годишна среща на участниците в програмата „Земята – източник на доходи” 12-13.12.2014 г.

На 12 и 13 декември в хотел “Сарай” – с. Калояново се състоя Традиционната Годишна Среща на участниците в Програмата „Земята – източник на доходи”. През първия ден бяха представени постигнатите през изминалата 2014 резултати. Коментирана е дейността на фондацията през изминалата 2014 година. Подробно се обсъдиха бъдещите виждания за развитие, както на […]

Обучителен семинар за управлението на риска за околната среда и опазване на природните ресурси на регионално ниво (16 юли 2014)

Обучителен семинар за управлението на риска за околната среда и опазване на природните ресурси -16.07.2014

Представител на Фондация „Земята-източник на доходи“ участва в обучителен семинар за управлението на риска за околната среда и опазване на природните ресурси на регионално ниво. На срещата присъстваха експерти от Областна дирекция на земеделието, Националната служба за съвети в земеделието и Аграрен университет. Темата, представена от Стефан Христов беше „Земеделието и околната среда. […]

Обучение на земеделски производители за добри земеделски практики (15 юли 2014)

Обучителен семинар за добри земеделски практики - 15.07.2014 г.

Представител на Фондация „Земята-източник на доходи“ участва в обучителен семинар на тема „Земеделието и околната среда. Антропогенен натиск и начини за намаляване на вредното влияние – задължения, ползи и перспективи“. В обучението взеха участие бенефициенти на Фондацията. Специално внимание беше насочено към добрите земеделски практики. В детайли бяха обсъдени основните източници на замърсяване, […]

Архив Новини