Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Чалъкови (26 август 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови - 26.08.2015 г.

На 26 август 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов) посети земеделски стопани в с. Чалъкови, включени по програмата. Целта на посещение беше да се вземат почвени проби от имотите, които стопаните рекултират, да се прегледа състоянието на културите след дъждовете и да […]

Извършени химични анализи на проби от почви от имоти на бенефициенти (10 Октомври 2014)

Химични анализи на проби от почви от имоти на участници по Програмата - 10.10.2014 г.

На 10 октомври 2014 експерти от Фондация “Земята – източник на доходи” Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов извършиха химичен анализ за съдържанието на Амониев азот (NH4+ N), нитратен азот (NO3– N), калий (K+), ортофосфати (PO4-P), киселинност (pH) на взети предварително почви от различни имоти на бенефициенти. Целта е да се дадат […]

Извършени химични анализи на проби от почви от имоти на участник от гр. Перущица (17 Юли 2014)

Извършени химични анализи на почви от имоти на участници в програмата - 17.07.2014 г.

На 17 Юли 2014 експерти от Фондация „Земята – източник на доходи“, Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов, посетиха гр. Перущица, където извършиха химични анализи на проби от почви от имоти на бенефициенти. Бяха направени анализи на химическия състав на почвата в три имота в района на Перущица. Имотите са на дългогодишен […]

Закупена апаратура за химични анализи на почви и води и обучение на екипа (04 Април 2014)

Обучение на екип от Фондация "Земята-източник на доходи" за методики за химичен анализ на почви - 04.04.2014 г.

Беше закупена апаратура за колориметрично определяне на химични елементи в почвата (азот, фосфор, калий), киселинност на почвите (pH), активност на почвите за повишаване на качеството на агрономическите консултации. На екип от Фондация „Земята източник на доходи“, Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов бе проведено обучение от представител на фирма Биотехлаб за методики […]

Архив Новини