Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Годишна среща 2011 (16 – 17 декември 2011)

Годишна среща 2011 - 16-17.12.2011 г.

На 16 и 17 декември 2011 г. в хотел „ИнтелКооп“ – гр. Пловдив се проведе традиционната годишна среща на участниците в програма „Земята-източник на доходи“.

На срещата присъстваха и представители на партньорските организации, с които Фондацията сключи споразумения за разпространение на модела в рамките на проект „Интегриране на ромски общности чрез […]

Международна среща за стартиране на проект за заетост сред ромите в селските райони (01-02 декември 2011)

На 1 и 2 декември 2011 г. в хотел „Дедеман Принцес” – гр. София представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ взеха участие в международна среща по проект „Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони”, в рамките на програма ПРОГРЕС на Европейската комисия, […]

Подкрепа за местни партньори – Втори кръг (16 ноември 2011)

Обучение на представители на местните организации - 16.11.2011 г.

На 16 ноември 2011 г. беше проведено обучение на представители на местните организации – читалища, училища и професионални селскостопански гимназии от населените места, в които работи Фондация „Земята – източник на доходи“.

Целта на обучението беше придобиване на знания и умения за разработване на проектни идеи, насочени към решаване на важни […]

Участие в кръгла маса – гр. Кюстендил (11 ноември 2011)

На 11 ноември 2011 г. представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ взеха участие в провелата се в гр. Кюстендил кръгла маса на тема „Предизвикателства и възможности пред реализирането на програмите за равноправно интегриране на ромите в местните общности“, където Иван Пенов – председател на УС на фондацията, представи „Интегриран модел за […]

Семинар „Достъп до активи при прилагането на модела” (01-02 юли 2011)

Семинар „Достъп до активи при прилагането на модела” - 01-02.07.2011 г.

На 1 и 2 юли 2011 г. в хотел „Кендрос” – гр. Пловдив се проведе последният обучителен семинар за партньорите по разпространение на модела в рамките на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”. Основната цел на обучението беше да се разяснят на партньорските организации финансовите схеми за подкрепа на земеделски и […]

Събитие на високо равнище „Приносът на фондовете на ЕС към интеграцията на ромите“ (21-22 юни 2011)

На 21-22.06.2011 г. в хотел „Шератон“ – гр. София се проведе събитие на високо равнище на тема „Приносът на фондовете на ЕС към интеграцията на ромите“, в което взеха участие представители на европейски, национални и местни институции и на неправителствени организации. Събитието е част от организираните от Европейската комисия прояви, посветени на приноса […]

Семинар „Развитие на човешкия капитал” (17-18 юни 2011)

Семинар „Развитие на човешкия капитал” - 17-18.06.2011 г.

На 17 и 18 юни 2011 г. в хотел „Кендрос” – гр. Пловдив се проведе поредният обучителен семинар за партньорски организации, които ще разпространяват модела. Семинарът се организира от Фондация „Земята – източник на доходи” в рамките на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”. Разгледани бяха следните въпроси:

Характеристика на ромските […]

Семинар „Лидерство в общността” (20-21 май 2011)

Обучителен семинар за партньорски оганизации в рамките на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” - 20-21.05.2011 г.

На 20 и 21 май 2011 г. в хотел „Акваленд” – гр. Пловдив се проведе вторият обучителен семинар за партньорски оганизации в компонента по разпространение на модела в рамките на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”. Семинарът беше организиран от Фондация „Земята – източник на доходи” в партньорство с Фондация „С.Е.Г.А. […]

Участие в семинар, организиран от българското правителство в партньорство със Световната банка (16 май 2011)

На 16.05.2011 г. представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ взеха участие в организирания от българското правителство семинар „Успешно разгръщане на дейностите за ромското приобщаване: предизвикателства, добри практики и поуки“. Събитието се реализира в партньорство със Световната банка.

Конференция, организирана от Корпуса на мира в България (12-15 май 2011)

Участие в конференция, организирана от Корпуса на мира в България - 12-15.05.2011 г.

В периода 12-15 май 2011 г. във Враца се проведе Конференция на сътрудниците на доброволци от Корпуса на мира. По време на конференцията новите доброволци се запознаха с техните сътрудници от приемащите ги организации. Фондация „Земята – източник на доходи“ е с дългогодишен опит в работата с доброволци и приема трети доброволец.

[…]

Архив Новини