Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Стартира проект „Обучение на селскостопански производители в райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии“ (август 2006)

Стартира проект „Обучение на селскостопански производители в райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии“. Финансиран от държавния бюджет по програма за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза за реализиране на пректи с обществена значимост.

[…]

Архив Новини