Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Провеждане на беседи с ромски семейства във връзка с ранното отпадане на момичетата от училище (05 юни 2009)

Bеседи във връзка с ранното отпадане на момичетата от училище - 05.06.2009 г.

Беседа за ранното отпадане на момичета от ромските общности в община Първомай, провeдена в основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Първомай.

Беседата бе проведена във връзка с реализиране на проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” на Фондация „Земята […]

Архив Новини