Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Стряма (27 август 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Стряма - 27.08.2015 г.

На 27 август 2015 г. екип от фондация „Земята – източник на доходи“ (Димитър Георгиев, Росица Емилова и Стефан Христов) посети участници по програмата от с. Стряма. Целта на посещение беше да се вземат почвени проби от имотите, които стопаните рекултират, да се прегледа състоянието на културите след дъждовете и да се дадат […]

Маркиране на границите на имоти и предоставяне на агрономически консултации в с. Чалъкови, с. Стряма и с. Пъдарско (21 Май 2014)

Маркиране на граници на имоти на участници от Чалъкови - 21.05.2014 г.

На 21 Май 2014 Димитър Георгиев и Стефан Христов посетиха по заявка земеделски стопани от с. Пъдарско и с. Чалъкови за уточняване на границите на имотите, които обработват. В с. Чалъкови бяха маркирани точки от имота на един участник по програмата, като Димитър Георгиев допълнително даде и консултации за отглеждане на културите и […]

Архив Новини