Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3 (17 декември 2016)

Среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности с икономически инициативи“ – фаза 3 – 17.12.2016 г.

На 17 декември 2016 г. се проведе среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3. На срещата присъстваха представители на партньорските организации: Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол, Фондация „Бъдеще“ – […]

Първи управителен съвет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи – фаза 3“ (12 април 2016)

Управителен съвет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи - фаза 3“ - 12.04.2016 г.

На 12 април 2016 г. се състоя първи управителен съвет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“. Съветът бе проведен в присъствието на целия екип на Фондация „Земята – източник на доходи“ и представители на финансиращата организация – „Тръст за социална алтернатива“.

На срещата бяха дискутирани постигнатите резултати през […]

Разширен пети управителен съвет „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (23 юли 2015)

Петият управителен съвет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ - 23.07.2015 г.

На 23.07.2015г. се проведе петият поред управителен съвет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“. Този път освен представители на финансиращата организация – „Тръст за социална алтернатива“, бяха поканени и всички организации от страната с които Фондацията работи в партньорство.

Срещата премина в два основни етапа. През първия бяха […]

13-та Среща на Управителния съвет на фондация „Земята – източник на доходи” (28 август 2013)

На 28 август, в Пловдив, се състоя среща на управителния съвет на фондация „Земята – източник на доходи” по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”.

На срещата бе обсъдено изпълнението на заложените в проекта дейности. Проследен бе прогресът по текущите икономически инициативи, а акцент в дискусията получиха постъпилите през […]

12-та среща на Управителния съвет на Фондацията (май 2013)

В края на месец май, в Пловдив, се проведе традиционната среща на Управителния съвет на фондация „Земята – източник на доходи” по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”. Наред с вече традиционната програма на провеждане, беше обсъдено участието на фондацията в международното изложение АГРА 2013, посещението на председателя на фондацията Иван […]

11-та среща на Управителния съвет на Фондацията (28 февруари 2013)

На единадесетата поред среща на Управителния съвет на фондацията по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”, бяха обобщени резултатите за периода от ноември 2012г. до края на януари 2013г. Срещата се проведе на 28 февруари в град Пловдив.

Представен беше напредъкът по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически […]

Първа среща на УС на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (29 юли 2010)

Посещение на участник от с. Пъдарско, община Брезово - 29.07.2010 г.

На 29.07.2010 г. в гр. Пловдив беше проведена първа среща на УС на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“. Представителите на фондация „Америка за България“ посетиха и един от участниците в проекта от с. Пъдарско.

На срещата бяха обсъдени дейностите стартирали през първите три месеца от проекта.

юли 29th, 2010 | Category: Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи, Пъдарско, Управителен съвет |

Архив Новини