Език:

America for Bulgaria Foundation
Излезе от печат брошурата “Биологичното земеделие – добра перспектива за дребния фермер” (август 2009)

“Биологичното земеделие – добра перспектива за дребния фермер”

Излезе от печат брошурата “Биологичното земеделие – добра перспектива за дребния фермер” от специализираната проредица “Земята–източник на доходи” в тираж от 1500 бр.

Брошурата е предназначена за дребни земеделски стопани, които се интересуват от прилагане на биологично земеделие в своите стопанства.

Съдържа полезна информация и съвети как може да […]

Публикуване на брошура с практически казуси, обобщаващи опита от работата с ученици от различни етнически общности (август 2009)

“Ромите в училище. Актуални проблеми и възможни решения”

Излезе от печат сборникът “Ромите в училище. Актуални проблеми и възможни решения” в тираж от 500 бр.

Той е предназначен за специалисти, обучаващи ромски деца в системата на средното професионално образование.

В него авторите насочват вниманието на учителите към някои проблеми при обучението на ученици от ромски произход и […]

Архив Новини