Език:

America for Bulgaria Foundation
Среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (16-17 ноември 2015)

Среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ - 16-17.11.2015 г.

На 16 и 17 ноември 2015 г. в хотел „Интелкооп“ – гр. Пловдив беше проведена работна среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“. На срещата беше обсъдено успешното приключване на проекта и бяха представени параметрите на ново двегодишно предложение. Обсъдено бе изпълнението на настоящия проект, достигнатите резултати, срещнатите […]

Архив Новини